Mit Lederne

2019

God aftale om fremtidens arbejdsmiljø

25. april 2019

Lederne roser den nye politiske aftale om styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen. I aftalen tages flere vigtige skridt for at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø og målrette indsatsen til virksomhedernes behov.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne, er meget tilfreds med den aftale om styrket arbejdsmiljøindsats, som et bredt flertal i Folketinget netop har indgået. Aftalen flugter i hovedlinjerne med det udspil, som ekspertudvalget kom med i september 2018.

- Langsigtet politisk enighed og stabilitet om de lovmæssige rammer for arbejdsmiljøindsatsen er alfa og omega, når det handler om at understøtte ledernes arbejde med arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser. Det betyder meget for lederens indsats, at både politikere, myndigheder og organisationer trækker i samme retning og gennem fælles indsats bidrager til at styrke rammerne for arbejdspladsernes forebyggende arbejde, siger Lars Andersen.

Han fremhæver også, at den politiske aftale ikke skærer alle virksomheder over en kam, men langt hen ad vejen respekterer, at mange virksomheder har et godt arbejdsmiljø og en rigtig god dialog mellem ledere og medarbejdere.

- Ledere og medarbejdere, der både kan og vil skabe et godt arbejdsmiljø, skal ikke lægges i en spændetrøje gennem kontrol og påbud, men skal mødes af vejledning og dialog. Derfor er det rigtig godt, at Arbejdstilsynets indsats og ressourcer i endnu højere grad skal målrettes de arbejdspladser, der har den største risiko for arbejdsmiljøproblemer. Til gengæld skal virksomheder med et godt arbejdsmiljø have færre besøg.

Godt med klarere regler

Undersøgelser viser igen og igen, at lederne ser arbejdsmiljø som en vigtig ledelsesmæssig opgave. Eksempelvis mener 96 procent af lederne, at håndtering af stress blandt medarbejderne er en vigtig del af den ledelsesmæssige opgave. Derfor ser Lars Andersen også positivt på, at den nye aftale sætter endnu mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø, blandt andet ved at lave en selvstændig bekendtgørelse for psykisk arbejdsmiljø og gøre reglerne tydeligere og nemmere at forstå.

- Det er meget vigtigt, at reglerne på arbejdsmiljøområdet både er tilgængelige, forståelige og ikke mindst til at administrere i praksis. Det er de ikke altid i dag. Og jeg tror, at klarere regler kan blive en stor hjælp for både arbejdsmiljøet og ledernes indsats, siger Lars Andersen, som også glæder sig over, at politikerne med aftalen har øje for værdien af at udvikle ledernes kompetencer uden at gribe til rigide lovkrav:

- Arbejdsmiljø, trivsel og personaleledelse er naturligvis en væsentlig del af god ledelse. Det er der ikke noget nyt i. Men lederens trivsels-værktøjskasse skal fyldes op i takt med, at man udvikler sig som leder. Man kan gøre det ved læring og sparring internt på virksomheden, eller man kan gøre det på et af de mange kurser, der udbydes i offentligt eller privat regi. Listen over kurser er lang og varieret, og sådan skal det være.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk