Mit Lederne

2018

Trist sammenbrud i forhandlinger om udenlandsk arbejdskraft

29. oktober 2018

DIREKTØR I LEDERNE HENRIK BACH MORTENSEN: Lederne ærgrer sig over, at de politiske forhandlinger om bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft er brudt sammen i dag. Det er afgørende for den fortsatte økonomiske vækst, at danske virksomheder kan få den nødvendige arbejdskraft.

 

Henrik Bach Mortensen

- Det er meget ærgerligt, at der ikke kan skabes politisk flertal for ændringer, som gør det nemmere for danske virksomheder at tiltrække nødvendig arbejdskraft fra udlandet. Det kan desværre blive en alvorlig bremseklods for den økonomiske vækst, at flere og flere virksomheder har vanskeligt ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Sådan siger Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne, som reaktion på, at regeringen i dag har måttet opgive at lave en politisk aftale om det udspil, som regeringen præsenterede først i oktober. Han fremhæver, at der hviler et tungt ansvar på de politikere, som har afvist at indgå en aftale.

- Lavere økonomisk vækst betyder jo i sidste ende, at vi får sværere ved at finansiere udgifterne til det danske velfærdssamfund. Og regeringens udspil rummede en række gode forslag, som kunne være en stor hjælp for danske erhvervsledere og virksomheder i jagten på den kvalificerede arbejdskraft. Her kommer vi ikke uden om, at udenlandske hænder og hoveder er en vigtig del af løsningen, siger Henrik Bach Mortensen.

Han fremhæver blandt andet regeringens forslag om at gøre det muligt at udbetale løn til en udenlandsk bankkonto, så udlændinge fremover ikke tvinges til at skulle oprette en konto i en dansk bank. Det er også positivt, at de regionale arbejdsmarkedsråd med regeringens forslag ville få mulighed for at vurdere, hvilke faggrupper der skal på den såkaldte positivliste. Og Lederne var også positivt indstillet over for forslaget om at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget udlændinge fra bestemte lande skal tjene for at kunne arbejde i Danmark.

- Vi håber stadig på, at politikerne lytter til de mange ledere og arbejdsgivere, som peger på behovet for nemmere at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Det er nødvendigt, og derfor krydser vi fingre for, at i det mindste nogle af regeringens forslag kan samle flertal, når de fremlægges i Folketinget, siger Henrik Bach Mortensen.

Kontaktoplysninger

Henrik Bach Mortensen
Direktør for Politik og Presse, Lederne
Tlf.: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk

 

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk