Mit Lederne

2018

Opkvalificering af ledige gør det ikke alene

12. marts 2018

Det nytter ikke noget, at virksomhederne må vinke farvel til ordrer, fordi de her og nu ikke kan få fx faglærte med de rigtige kvalifikationer. Vi er nødt til at erkende, at ikke alle ledige har de kompetencer, virksomhederne efterspørger, siger analysechef hos Lederne Kim Møller Laursen i en kommentar til dagens tal for antal ledige stillinger.

Tallene viser, at antallet af ledige stillinger stiger. Fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 steg antallet af ledige stillinger med  2.063 fra 31.336 til 33.399. En stigning på knap 7 pct. 

Udviklingen understreger ifølge Kim Møller Laursen, at vi har et dansk arbejdsmarked i betydelig vækst og at presset på arbejdsmarkedet vokser. Samtidig er beskæftigelsen tæt på en rekord , mens ledigheden ikke falder i samme tempo.

- Derfor er vi nødt til at forbedre mulighederne for at hente arbejdskraft fra udlandet blandt andet ved at sænke beløbsgrænsen og udvide positivlisten til også at omfatte faglærte.  Samtidig skal der naturligvis fortsat arbejdes med jobrettet opkvalificering af ledige, ligesom vi skal have flere unge til at tage og gennemføre en erhvervsuddannelse, siger Kim Møller Laursen.

Kontaktoplysninger

Kim Møller
Analysechef, Lederne
Telefon: 3283 3382
E-mail: kml@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent, Lederne
Telefon: 3283 3456
E-mail: mpe@lederne.dk