Mit Lederne

2018

Mangel på arbejdskraft kan bremse opsvinget i dansk økonomi

27. marts 2018

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mangel på arbejdskraft i de danske virksomheder bremser produktionsmulighederne.

Næsten hver fjerde virksomhed i bygge- og anlægsbranchen oplever, at må begrænse deres produktion på grund af mangel på arbejdskraft, mens hver syvende servicevirksomhederne må begrænse deres produktion på grund af mangel på arbejdskraft. Samtidig oplever hver tiende danske virksomhed i industrien, at mangel på medarbejdere begrænser væksten. På samme tid viser dagens tal, at der er udsigt til, at det i mange europæiske lande som Danmark henter arbejdskraft fra, også går bedre med både beskæftigelsen og økonomien.

Trods et fald i industriens konjunkturbarometer, er der andre indikatorer der viser, at dansk økonomi er i fremgang

Chefkonsulent i Ledernes Hovedorganisation, Andreas Enghoff

- I januar nåede vi det højeste antal beskæftigede nogensinde, og alt peger på, at jobopsvinget fortsætter. Med udsigt til 35-40.000 nye danske jobs i 2018 og mangel på udenlandske ansatte vil manglen på arbejdskraft derfor kunne blive en af de største trusler mod opsvinget i dansk økonomi, siger Andreas Enghoff, chefkonsulent i Ledernes Hovedorganisation.

 

- Der er mange løsninger, som kan give den arbejdskraft virksomhederne efterspørger. Økonomien står ikke stille, og det gælder derfor om at komme i gang nu. Her og nu kan virksomhederne få bedre muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Samtidig skal vi have gjort flere jobparate, så de også bliver klar til at træde ind i de stillinger, der står ubesatte hen, men det tager tid, lyder det fra Andreas Enghoff.

 

Lederne foreslår konkret, at flere skal vurderes til at være jobparate i stedet for aktivitetsparate, så kommunerne yder en mere intensiv jobrettet indsats mod gruppen. For at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft foreslår Lederne bl.a., at den såkaldte positivliste udvides til at omfatte faglærte, og at beløbsgrænsen på beløbsordningen sænkes.

 

LÆS OGSÅ: Danmark kommer til at mangle op mod 85.000 faglærte

 

Desuden viser indikatoren for konjunktursituationen i industrien faldt til -2 i marts fra 0 i februar. For servicevirksomhederne samt Bygge og anlæg var indikatoren næsten uændret.

 

- Trods et fald i industriens konjunkturbarometer er der andre indikatorer, der viser, at dansk økonomi er i fremgang. Byggeriet og serviceerhvervene buldrer derudaf, og virksomhederne i både industri og detailhandel ser stadig positivt på produktion og salg i de kommende måneder, siger Andreas Enghoff.

Kontaktoplysninger

Henrik Bach Mortensen
Direktør, Lederne
Tlf.: 2491 9957
E-mail: hmo@lederne.dk

 

Andreas Enghoff
Chefkonsulent, Lederne
Tlf.: 2267 1115
E-mail: aen@lho.dk