Mit Lederne

2018

Lederne har brug for dataetisk kompas

22. november 2018

Danske ledere skal dagligt træffe beslutninger med dataetiske konsekvenser. Derfor er Lederne tilfreds med, at den regeringsnedsatte Ekspertgruppen om Dataetik nu åbner for en dataetisk diskussion.

I et sæt anbefalinger, der i dag blev overdraget til erhvervsminister Rasmus Jarlov, foreslår Ekspertgruppen om Dataetik blandt andet, at der oprettes et permanent råd, Rådet for Dataetik. Desuden anbefaler ekspertgruppen, at virksomhederne regulerer sig selv via en række tiltag.

- Ekspertgruppen skal roses for at sætte ord på udfordringerne i dataetik. Danske ledere skal hver dag træffe beslutninger med dataetiske konsekvenser og vil gerne have flere redskaber til at håndtere de etiske spørgsmål. Derfor er det godt, at ekspertgruppen anbefaler, at der udarbejdes en dataetisk værkstøjskasse, siger viceadministrerende direktør hos Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris.

Lederne hilser det også velkomment, at ekspertgruppen foreslår, at der skabes en mærkningsordning for digitale produkter, som skal gøre det nemmere for brugerne at vælge mellem virksomhederne afhængigt af, hvordan de behandler data.

- Danmark skal være førende i dataetik, ikke kun af hensyn til brugerne, men også for at give danske virksomheder en konkurrencefordel. Hvis det via en mærkningsordning bliver gennemskueligt for brugerne, hvordan virksomheder håndterer data, har danske virksomheder gode muligheder for at blive brugernes førstevalg. Danske virksomheder bør være såkaldte trusted advisors, altså virksomheder, som brugerne vil tiltro at håndtere deres data, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

En anden anbefaling fra Ekspertgruppen går på, at ledere og medarbejdere, der håndterer data i virksomhederne, skal aflægge en dataetisk ed.

- Jeg tolker det som, at lederne er forpligtede til at forholde sig til virksomhedernes dataetiske regler. Hvis det skal forstås sådan, er det svært at være imod. Lederne har naturligvis et ansvar for dataetikken på virksomhederne. Hvis de skal leve op til det ansvar, har de brug for, at politikerne udstikker etiske rammer, lederne kan arbejde indenfor. Derfor håber vi, at arbejdet i Dataetisk Råd vil føre til politiske udspil på området, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent, Lederne
Telefon: 3283 3456
E-mail: mpe@lederne.dk