Mit Lederne

2018

Ledere er blevet bedre til at finde de rigtige medarbejdere

07. september 2018

Andelen af ledige stillinger i Danmark var i andet kvartal af 2018 på samme niveau som kvartalet før (1,9 procent). Selvom der er blevet færre ledige i Danmark, er det med andre ord lykkedes at få opslåede job besat i samme omfang som tidligere.

- I takt med, at kampen om arbejdskraften er taget til, er lederne blevet bedre til at finde de rigtige folk til de ledige stillinger. Lederne bruger i stigende grad deres eget netværk og alternativer til jobcentrene og andre officielle kanaler. Det kan for eksempel være LinkedIn og private rekrutteringsbureauer. Derfor er andelen af ledige stillinger ikke steget, hvis man sammenligner med fjerde kvartal 2016, siger cheføkonom hos Lederne, Andreas Enghoff.

Han gør opmærksom på, at der stadig er et problem med at rekruttere kvalificerede medarbejdere til ledige stillinger, især i mindre virksomheder.        

- Det er værd at bemærke, at de mindre virksomheder fortsat har den største andel af ledige stillinger. Det er virksomheder, som typisk ikke har store professionelle HR-afdelinger, der kan bistå med rekruttering. De har brug for, at jobcentrene gør en ekstra indsats for at få ledige i arbejde, siger Andreas Enghoff.

Note: Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. 

Kontaktoplysninger

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent, Lederne
Tlf.: 3283 3456
E-mail: mpe@lederne.dk