Mit Lederne

2018

Danmark sløser med kvindelige ressourcer

24. september 2018

Regeringen lancerede mandag morgen et inspirationskatalog med eksempler på, hvordan danske topledere målrettet arbejder på at opnå en balanceret kønsfordeling i virksomheders ledelse. Det nye katalog består af 10 interviews, hvori topledere deler konkrete erfaringer og tiltag i de meget forskellige virksomheder, de står i spidsen for.

Viceadministrerende direktør hos Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris, roser ligestillingsminister Eva Kjer Hansen for at anerkende, at der er for få kvinder på topposter i Danmark.

- Vi står med et dansk paradoks, hvor vi på den ene side har nogen af de mest veluddannede kvinder i verden og på den anden side ikke evner at bringe dem i spil ledelsesmæssigt. Med andre ord sløser vi med kvindelige ressourcer i Danmark, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen meldte i forbindelse med lanceringen af kataloget ud, at der er sket for lidt på området i flere år. Det er Bodil Nordestgaard Ismiris enig i. Alligevel ser hun det som et skridt i den rigtige retning, at ministeren er indstillet på at undersøge mulighederne for, at virksomheder skal offentliggøre kønssammensætning i deres bestyrelse. 

- Hvis vi for alvor skal gøre noget ved problemet, så skal der skabes større konkurrence mellem virksomhederne på området. Men benchmarking og inspirationskatalog gør det ikke alene. Vi har brug for at ændre nogle af de strukturer, som bl.a. spænder ben for kvinders karriere og i stedet fokusere på, hvordan vi kan skabe øget fleksibilitet hos den enkelte og familien, lyder det fra Bodil Nordestgaard Ismiris.

Lettere at få hjælp i hjemmet

Lederne foreslår derfor at gøre op med, at barslen er ulige fordelt mellem mænd og kvinder, da mænds  barsel gavner kvinders karriere. Samtidig skal det være lettere at få hjælp i hjemmet til praktiske gøremål. Undersøgelser viser nemlig, at kvinderne bruger meget mere tid på husligt arbejde, end mændene gør.

Lederne foreslår derfor at gøre hjemmeservice til en naturlig del af familiens hverdag og at gøre det skattemæssigt attraktivt for virksomhederne at tilbyde hushjælp som en naturlig del af ansættelsesforholdet på linje med personalegoder som firmabilordninger.

- Der er stadigvæk markant lønforskel mellem mænd og kvinder. Virksomheder må arbejde systematisk med at afdække, om de hænger fast i vanetænkning om køn og i så fald gøre noget ved den. Hvis man som virksomhed ikke giver lige løn for lige arbejde, så må man kunne forklare, hvorfor man ikke gør det, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Kontaktoplysninger

Nanna Simone Jensen
Arbejdsmiljøkonsulent, Lederne
Telefon: 4016 3274
E-mail: nsj@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Fungerende pressechef, Lederne
Telefon: 3283 3456
E-mail: mpe@lederne.dk