Mit Lederne

2012

Ledere udviser mådehold ved lønforhandling

26. november 2012

De privatansatte ledere i Danmark har fra september 2011 til september 2012 gennemsnitligt fået 1,7 procent mere i lønningsposen. Det viser Ledernes nye lønstatistik, baseret på lønoplysninger fra flere end 21.000 af organisationens medlemmer.

I samme periode er forbrugerpriserne steget med 2,5 procent. Lederne har således i gennemsnit oplevet et fald i reallønnen på 0,8 procent.

En lønstigning på 1,7 procent og en reallønsnedgang understreger en stor grad af mådehold og ansvarlighed blandt både ledere og virksomheder.

Svend Askær, formand for Lederne

I betragtning af den krise, som store dele af dansk erhvervsliv fortsat befinder sig i, mener formanden for Lederne Svend Askær, at den begrænsede lønstigning vidner om ansvarlighed.

- En lønstigning på 1,7 procent og en reallønsnedgang understreger en stor grad af mådehold og ansvarlighed blandt både ledere og virksomheder. Samtidig gennemhuller det endnu en gang myten om, at lederne i krisetider med den ene hånd holder ”lønfest” for sig selv og med den anden afskediger medarbejdere og skærer ned, siger Svend Askær.

Han noterer sig med tilfredshed, at lønstatistikken cementerer værdien af uddannelse. Mens ledere med en erhvervsfaglig baggrund kun er steget med 0,7 procent i løn det seneste år, har ledere med en lang, videregående uddannelse, en master eller lignende fået et plus på 2,7 procent.

- Uddannelse betaler sig for ledere – også når det gælder løn. Ledernes uddannelsesniveau spiller en stor rolle både i forhold til startlønnen og udgangspunktet ved den årlige lønforhandling, fastslår Svend Askær.

Den nye lønundersøgelse fra Lederne viser desuden, at de største lønstigninger typisk bliver høstet i de første år af lederkarrieren. Ledere med ét til fem års lederanciennitet har således det seneste år kunnet bogføre en lønstigning på 2,6 procent, mens lønnen for ledere med mere end 10 års lederanciennitet kun er steget med 1,4 procent.

Ledernes lønundersøgelse i sin helhed offentliggøres medio december.

Om Svend Askær

Svend Askær

Svend Askær er formand for Lederne. Han har det overordnede politiske og administrative ansvar for organisationen.

Svend Askær er uddannet cand.jur. Aarhus Universitet og forfatter til en række artikler og bøger om jura, uddannelse og ledelse.

Kontaktoplysninger

Svend Askær
Formand for Lederne
Telefon 3283 3283
E-mail sa@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 3283 3483
E-mail mmo@lederne.dk