Mit Lederne

2012

Ingen udsigt til nye job i første halvår af 2013

06. december 2012

Det bliver ikke i første halvår af 2013, at beskæftigelsen i Danmark stiger. Til gengæld er der en vis optimisme, når det gælder muligheden for, at dansk erhvervsliv kan øge produktionen det kommende halve år. Det viser en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne, baseret på svar fra knap 1.400 ledere. Samlet set er der tale om den mest negative konjunkturundersøgelse i tre år.

Kun 14 procent af de adspurgte ledere forventer, at beskæftigelsen vil stige i første halvår af 2013, mens 24 procent kalkulerer med faldende beskæftigelse. Hovedparten, 62 procent, regner med, at antallet af medarbejdere forbliver omtrent uændret.

Selvom tallene ikke er prangende, hæfter jeg mig ved, at halvdelen af lederne på de danske virksomheder forventer øget produktion og næsten halvdelen plus i omsætning, overskud og eksport.

Svend Askær, formand for Lederne

Formanden for Lederne, Svend Askær, deler opfattelsen af, at der ikke er nogen jobfest i udsigt det kommende halve år.

- Det er sund fornuft, når dansk erhvervsliv efter en lang og endnu ikke afsluttet økonomisk krise forsøger at stabilisere økonomien og sikre vækst frem for at oprette nye job, siger Svend Askær.

Han mener samtidig, at de meget omtalte masseafskedigelser de seneste måneder på en række danske virksomheder medvirker til en udpræget grad af forsigtighed på hele beskæftigelsesområdet.

Mens der altså kun i meget begrænset omfang skal udfærdiges ansættelseskontrakter, bliver der ifølge lederne større travlhed med at føje til ordrebøgerne det næste halve år. 50 procent af lederne forventer øget produktion, mens 38 procent ikke tror, at produktionen bliver sat i vejret.

Når det gælder forventningerne til omsætning og overskud mener henholdsvis 44 og 42 procent, at første halvdel af 2013 byder på stigende kurver. 33 procent vurderer, at der bliver omtrent uændrede tal i regnskaberne, mens henholdsvis 23 og 25 procent af lederne kalkulerer med faldende omsætning og overskud.

- Selvom tallene ikke er prangende, hæfter jeg mig ved, at halvdelen af lederne på de danske virksomheder forventer øget produktion og næsten halvdelen plus i omsætning, overskud og eksport. Hvis det kommer til at holde stik, giver det tro på, at også beskæftigelsen inden for en overskuelig fremtid vil begynde at stige, måske allerede fra andet halvår af 2013, siger Svend Askær.

Undersøgelsen er foretaget ultimo november 2012 og baseret på svar fra 1.371 ledere, der alle er ansat i den private sektor.

Om Svend Askær

Svend Askær

Svend Askær er formand for Lederne. Han har det overordnede politiske og administrative ansvar for organisationen.

Svend Askær er uddannet cand.jur. Aarhus Universitet og forfatter til en række artikler og bøger om jura, uddannelse og ledelse.

Kontaktoplysninger

Svend Askær
Formand for Lederne
Telefon 3283 3283
E-mail sa@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 3283 3483
E-mail mmo@lederne.dk