Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Virtuel ledelse kan gå ud over arbejdsmiljøet

09. januar 2017

Et nyligt afsluttet forskningsprojekt om virtuel ledelse og arbejdsmiljø viser, at virtuel ledelse kan medføre en række udfordringer i arbejdsmiljøet. Den gode nyhed er, at virtuel ledelse kan læres.

Hvordan sikres trivsel på distancen? Det spørgsmål er der brug for svar på, for virtuel ledelse, hvor medarbejdere og ledere kan være både geografisk, tidsmæssigt og organisatorisk spredt, breder sig som en steppebrand i Danmark og den øvrige verden. Det skriver arbejdspsykolog og seniorkonsulent hos rådgivningsvirksomheden COWI Susie Kjær i en ny artikel i Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

- Virtuelt arbejde har en række fordele, men medaljen har også en bagside i form af arbejdsmiljørisici, konstaterer Susie Kjær.

LÆS OGSÅ: Virksomheders succes afhænger af lederens bevidsthed

De seneste tre år har hun og COWI været en del af forskningsprojektet i samarbejde med CBS og SDU, hvor man har fulgt og coachet en række ledere inden for private og offentlige virksomheder.

- Vores forskning viser, at mange virtuelle ledere føler, at de er blevet kastet ud på dybt vand. På den positive side viser resultaterne, at virtuel ledelse kan læres, og at en god måde at lære på er at blive coachet, skriver arbejdspsykologen.

Den virtuelle leders opgave er at kunne få dem, som sidder på distancen, til at føle sig lige så betydningsfulde som dem, der sidder tæt på

Arbejdspsykolog og seniorkonsulent hos rådgivningsvirksomheden COWI Susie Kjær

Oplevelsen af uretfærdighed
For medarbejdere, der ledes på distancen, kan det være oplevelsen af social isolation, stress, manglende tillid og retfærdighed, som går ud over arbejdsmiljøet.

- Megen forskning inden for virtuel ledelse har beskæftiget sig med tillid. Retfærdighed viste sig imidlertid at være en ligeså afgørende faktor. Risikoen er, at nogle føler sig forfordelt med hensyn til goder, arbejdsopgaver eller anerkendelse. Den virtuelle leders opgave er at kunne få dem, som sidder på distancen, til at føle sig lige så betydningsfulde som dem, der sidder tæt på, fastlår Susie Kjær.

Forskerne fandt ud af, at for at sikre et godt arbejdsmiljø, er der særligt fem områder, man som virtuel leder bør være opmærksom på: Én-til-én samtaler, plan og systematik, klare værdier, anerkende kommunikation og virtuelle møder.

LÆS OGSÅ: Hjemmearbejde med til at sikre lederes work-life-balance

Der er mange ting, som kommer af sig selv, når man sidder fysisk sammen i en virksomhed, for eksempel i forhold til det relationelle. Men ifølge Susie Kjær er man som virtuel leder nødt til at systematisere og planlægge samtaler og uformelle møder med sine medarbejdere.

- Nogle ledere så en udfordring i dette, ”kan man virkelig planlægge det uformelle og relationelle?”. De ville hellere være spontane, som de plejede. Medarbejderne kom til at holde af disse planlagte virtuelle møder, og lederne indså, at det var med til at øge retfærdigheden og forebygge sociale isolation, når de systematisk holdt kontakt med alle medarbejdere, skriver Susie Kjær.