Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Virksomheder skal droppe maskulint blik på ledelsesdyder

24. april 2017

Virksomheder, der vil skabe mere værdi, har behov for en ny forståelse af ledelse og et mindre antikveret, maskulint blik på de rigtige ledelsesdyder. Det mener professorerne Dorthe Staunæs og Sverre Raffsnøe, der i en ny artikel i Ledelse i Dag advokerer for ledelse, som giver plads til diversitet.

Forestillingen om ”toplederen” er stadig den dag i dag knyttet til klassiske dyder, der er forbundet med maskulinitet – for eksempel handlekraft, målstyring og eksekvering.

Virksomhederne har behov for diversitet, hvis de skal udvikle deres forretning, få flere vinkler på arbejdet og flere erfaringer fra mennesker med forskellige baggrunde

Dorthe Staunæs, professor ved DPU/Aarhus Universitet

- En leder tænker vi per se som en mand. Ellers taler man jo om kvindelige ledere, pointerer professor ved DPU/Aarhus Universitet Dorthe Staunæs, der karakteriserer mainstream forestillingen om toplederen som ”en stor rorgænger med en businessorienteret form for maskulinitet, gerne hvid, økonomi-uddannet og omkring de 40-50 år.”

LÆS OGSÅ: Vores fejlagtige forestilling om lederen er desværre dybt indgroet i os

- Figuren er velkendt. Den matches kun af få mænd, sorterer de fleste kvinder fra, men den bortselekterer også en række mænd, der har forvaltet deres uddannelsesvalg, deres maskulinitet og liv på andre måder, siger hun til Ledernes elektroniske tidsskrift Ledelse i Dag.

Organisationen misser afgørende mulighed for vækst

Både hun og professor ved CBS’ institut for Ledelse, Politik og Filosofi Sverre Raffsnøe mener, at den form for ”antikveret” ledelse ikke flugter særlig godt med en virkelighed, hvor medarbejderne i vidt omfang både kan og skal lede sig selv.  De to forskere efterlyser mere diversitet på ledelsesgangene og ikke mindst en ny ledelsesforståelse.

- Ledelsespraksis må flytte sig, fordi medarbejdere også har flyttet sig. For eksempel kræver selvledelse en anden form for tillid end en mere kontrollerende form ledelse, siger Sverre Raffsnøe, der peger på, at de stereotype forestillinger om ledelse og ledere fastholder direktionsgangene i et alt for snævert ledelsesideal, hvilket koster virksomhederne dyrt i form af manglende innovation og udfordring af vante handlemønstre.

LÆS OGSÅ: Women deliver leadership: Diversitet i ledelse

Ifølge Sverre Raffsnøe er diversitet noget, man ”taler om på ledelsesgangen som noget vi ikke er gode nok til.” I praksis er tiltagene dog få, og de åbne diskussioner om, hvad kategorier som køn, race og etnicitet betyder, klinger hurtigt ud. Men hvis ledelsen ikke er i stand til at se og håndtere diversitet, går organisationen glip af en afgørende mulighed for vækst og værdi.

- Virksomhederne har behov for diversitet, hvis de skal udvikle deres forretning, få flere vinkler på arbejdet og flere erfaringer fra mennesker med forskellige baggrunde. Det er som om, man kun kan få øje på dét, der ligner en selv som det rigtige, siger Dorthe Staunæs, der opfordrer virksomhederne til at åbne op for et mere mangfoldigt ledelsesrepertoire, hvor det anerkendes, at der er forskellige måder at lede på.