Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Vellykket global vidensdeling kommer ikke af sig selv

19. oktober 2015

Vi lever i en global verden, hvor virksomheder i stigende grad arbejder på tværs af landegrænser. Men kun de færreste virksomheder har succes med at dele viden med globale samarbejdspartnere, skriver to forskere i en ny artikel i Ledernes elektroniske tidsskrift Ledelse i Dag.

I artiklen, som er forfattet af bachelor i Information Management på Copenhagen Business School, Karen Rafael Jensen, og ejeren af det forskningsbaserede konsulentfirma SourceWise, ph.d. Thomas Tøth, understreges det, at vidensdeling om komplekse og videnstunge opgaver ikke er noget, der ”bare lige sker”. Det kræver tid, grundig forberedelse og ledelsesmæssig fokus.

Globalt samarbejde – og herunder vidensdeling – er ingenlunde en triviel opgave, der kan løses, uden at der bliver dedikeret tid og ressourcer til det. Tværtimod er det en ledelsesopgave at facilitere, at sådanne samarbejder får de bedst mulige betingelser i det lange løb

Karen Rafael Jensen, bachelor i Information Management, og ph.d. Thomas Tøth

- Vidensdeling er ikke noget, der sker, bare fordi vi investerer i eksempelvis et nyt CRM-system. Et større CBS-forskningsprojekt fra 2014 påpeger tydeligt, at det ikke er software, der er afgørende for succes. Groft sagt kan det være mere eller mindre ligegyldigt, hvilken teknisk platform man vælger. Langt mere væsentligt er det, at man tager det organisatoriske forandringsprojekt seriøst og efterfølgende agerer hensigtsmæssigt for at minimere disse barrierer, skriver Karen Rafael Jensen og Thomas Tøth.

Ifølge Karen Rafael Jensen og Thomas Tøth bliver virksomhederne nødt til at forstå kompleksiteten i at dele viden og blive klogere på, hvordan de helt konkret skal agere.

LÆS OGSÅ: Ledelse handler om mennesker

- Globalt samarbejde – og herunder vidensdeling – er ingenlunde en triviel opgave, der kan løses, uden at der bliver dedikeret tid og ressourcer til det. Tværtimod er det en ledelsesopgave at facilitere, at sådanne samarbejder får de bedst mulige betingelser i det lange løb – og det kræver, at der bliver sat tid af til at dele viden, samt at vi erkender, at viden i mange tilfælde ikke bare kan overføres gnidningsfrit ved at sende en e-mail, taste lidt i et CRM-system, vise et procesdiagram eller lignende. Viden skal derimod ofte oversættes, og der skal skabes incitamenter til at dele viden, skriver Karen Rafael Jensen og Thomas Tøth i Ledelse i Dag.

De opstiller seks gode råd til bedre vidensdeling i globale teams. Et af dem lyder, at vidensdeling sker mellem mennesker – ny teknologi er således ikke en garanti for god vidensdeling – og et andet går på betydningen af at afsætte tilstrækkeligt med tid til, at de kommende samarbejdspartnere kan lære hinandens kontekster og interesse at kende.