Mit Lederne

Nyheder

Vellykkede ændringer på jobbet kræver respekt for vaner

11. september 2017

Hvis organisationsforandringer skal slå igennem hos medarbejderne, skal vanerne tænkes med. Det kræver, at ledere indser, at forandring ikke sker på trods af vaner, men på grund af vaner, skriver Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

For mange ledere kan forandringsprocesser slå fejl, selvom medarbejderne umiddelbart virker motiverede og lader til at forstå nødvendigheden af en forandring. Ifølge de to ph.d'er og lektorer ved henholdsvis CBS og University of Edinburgh, Michael Pedersen og Stephen Dunne, kræver ledelse kendskab og respekt for egne og andres vaner.

- Hvis det skal lykkes for ledere at forandre måderne, medarbejderne løser deres kerneopgaver på, så må medarbejdere forandre vaner, skriver Michael Pedersen og Stephen Dunne i en ny artikel i Ledelse i Dag.

Vi forandrer os ikke på trods af vaner, men på grund af dem

Ph.d'er og lektorer ved henholdsvis CBS og University of Edinburgh, Michael Pedersen og Stephen Dunne

Ifølge de to forskere er der tre kendetegn ved vaner, som er værd at lægge mærke til.

For det første, at vaner er dispositioner. Det betyder, at de har indflydelse på vores modtagelighed og modstandskraft over for de udfordringer, forskellige situationer møder os med. At få en ny vane er en proces, der langsomt ændrer på de handle- og tankemønstre, som man besvarer udfordringer med. 

LÆS OGSÅ: Ledere skal bruge mere tid på at forstå problemerne

For det andet, at vaner er forbundet med kroppens og hjernens såkaldte "plasticitet". Vaner kan ændres, men et ethvert forandringstiltag har forskellige effekter, alt afhængig af hvilke vaner, den enkelte allerede har. Sidst, men ikke mindst, må man forstå, at vaner relationelle. De bliver udviklet og påvirket af andre, ligesom andres vaner påvirkes af en.

Tager tid at tilegne sig en vane

- De tre kendetegn ved vaner er dybt indlejret i os, og de kan ikke bare besluttes væk. At tilegne sig en vane tager tid og er til tider også hårdt arbejde. Og det tager også tid og arbejde at bryde en vane. Et sted at starte er at få kortlagt de vaner, du har, dem, dine medarbejdere har, og dem, dine kunder har, skriver Michael Pedersen og Stephen Dunne.

De peger på, at man skal registrere sine vaner, mens man udøver dem, og finde noget, som kan erstatte vanen. Når et større forandringsprojekt skal rulles ud i organisationen, skal det desuden forankres i allerede eksisterende rutiner og de daglige arbejdsvaner.

LÆS OGSÅ: Sådan overvinder du overspringshandlinger

For at ændre adfærd, må du tage udgangspunkt i eksisterende vaner og tilføje den nye vane, du ønsker at påvirke, skriver de. Selvom det ofte tager længere tid at forandre vaner, end man kunne ønske, er det nødvendigt for, at forandringer slår igennem.

- Enhver handling, som vil bryde med vores vaner, er samtidig afhængig af disse vaner for at lykkes. Vi forandrer os ikke på trods af vaner, men på grund af dem. Medarbejdernes vaner skal respekteres og forandres for, at forandringer initieret af ledelsen kan slå rødder i organisationen, fastslår Michael Pedersen og Stephen Dunne.