Mit Lederne

Nyheder

Vælg en holdbar, langsigtet løsning, når der skal spares

19. september 2018

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: Sidste uges dilemma handlede om Oscar. Han er produktionschef i en mellemstor virksomhed, der på det seneste har haft store økonomiske problemer. Direktionen derfor har bedt Oscar kigge på, hvordan han kan tilpasse produktionen for at sikre virksomhedens overlevelse.

Oscar ser en oplagt mulighed for at spare ved at kigge nærmere på lønudgifterne til to højtlønnede funktionæransatte, der begge har seks måneders opsigelsesvarsel.

Løsningen på Oscars dilemma er i høj grad afhængig af graden af de økonomiske problemer i virksomheden, vurderer Rikke Agervig Helles, der er teamchef og advokat hos Lederne. 

Løsning 2 - at tilbyde de to en lønnedgang i seks måneder - er kortsigtet. Den forudsætter, at økonomien er på plads efter de 6 måneder, hvor de to medarbejdere skal have deres hidtidige løn igen, tilføjer hun.

- Hvis økonomien kun forventes påvirket i så kort tid, bør ledelsen finde løsninger, der ikke berører de mest værdifulde medarbejdere, som virksomheden har brug for til den fortsatte drift, siger Rikke Agervig Helles.

LÆS OGSÅ: Hvad betyder Brexit for din arbejdsløshedsforsikring?

Hvis situationen er så anspændt, at Oscar må ty til opsigelse af de to medarbejdere, står valget mellem løsning 1 og 3. Begge løsninger er brugbare, afhængig af, hvor akut den økonomiske krise er.

- Hvis virksomheden er i stand til at betale løn til de to medarbejdere i deres opsigelsesperiode – og forventer, at de to kan yde afgørende og værdifulde bidrag til virksomhedens fortsatte drift – vil løsning 3 være at foretrække. Så er de to medarbejdere fortsat på virksomheden, og der kan derfor måske endda aftales en fortsat ansættelse, hvis virksomhedens drift forbedres i løbet af de 6 måneder, vurderer Rikke Agervig Helles.

Løsning 1 bør vælges, hvis økonomien er så presset, at der er brug for al den likviditet, der kan skaffes. Med løsning 1 skal begge medarbejdere have deres løn i de første 3 måneder af deres opsigelsesvarsel, men derefter kan virksomheden modregne, hvis medarbejderne får anden ansættelse. Dermed ligger der en potentiel besparelse ved løsning 1.

Begge medarbejdere er i øvrigt forpligtet til at forsøge at finde anden ansættelse, så virksomhedens udgifter begrænses, siger Rikke Agervig Helles.

LØSNINGSFORSLAG:

  1. Oscar opsiger og fritstiller de to medarbejdere med forventning om, at de hurtigt finder sig et andet arbejde, hvilket vil betyde, at virksomheden ikke skal udbetale løn til dem særlig længe.
  2. Oscar tilbyder medarbejderne en aftale om en midlertidig lønnedgang i seks måneder, hvilket vil frigive nogle økonomiske ressourcer.
  3. Medarbejderne opsiges, men de kan opnå en fastholdelsesbonus, hvis de bliver hos virksomheden i hele deres opsigelsesperiode og forsøger at hjælpe virksomheden igennem krisen.

Sidste uges opfølgningsartikel