Mit Lederne

Nyheder

Upassende påklædning skal påpeges

06. juni 2018

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA PÅ BUSINESS.DK: I sidste uges dilemma var mellemlederen i en interesseorganisation, Mia, i tvivl om, hvordan hun skulle håndtere sin nyansatte medarbejder, Thomas, som ikke helt havde afkodet kulturen for sommerpåklædning på arbejdspladsen.

Hans påklædning skabte snakken blandt kollegaer, men da arbejdspladsen ikke har nedskrevne regler for påklædning, var Mia i tvivl om, hvorvidt hun burde tage en samtale med Thomas.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen ser god grund til, at Mia tager en venlig snak med Thomas, hvor hun påpeger den upassende påklædning.

Da virksomheden ikke har nogle nedskrevne regler, har Thomas som sådan ikke direkte gjort noget forkert

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen

- Det er nødvendigt, at Mia tager en snak med Thomas og forklarer, hvorfor en mere professionel påklædning er vigtig på arbejdspladsen og ikke mindst for Thomas selv, for at undgå snakken blandt kollegaer. Selv om Thomas måske ikke har møder med besøgende, er det vigtigt, at ens påklædning ikke flytter fokus – heller ikke for kollegaerne, som måske får et uheldigt førstehåndsindtryk af Thomas siger Flemming Andersen, som derfor peger på løsning nummer 2.

- Da virksomheden ikke har nogle nedskrevne regler, har Thomas som sådan ikke direkte gjort noget forkert. Det er derfor vigtigt, at Mia ikke bebrejder ham, men i stedet fortæller hvad der er en passende påklædning og hvorfor, og på den måde introducerer ham til virksomhedens kultur, siger Flemming Andersen.

Et fælles regelsæt for påklædning kan for nogle arbejdspladser være en god løsning, siger Flemming Andersen, men tilføjer dog også, at hvorvidt man skal have regler eller ej, meget afhænger af virksomhedens kultur og branche.

- Derfor må Mia også kontakte HR med henblik på, at de internt får en dialog om, hvorvidt et regelsæt for medarbejdernes påklædning vil være en god ide.

LØSNINGSFORSLAG:

1. Hun benytter lejligheden til at foreslå HR at en formulere en dresscode for at undgå tvivl og henviser Thomas til den

2. Hun forklarer Thomas, hvorfor shorts og sandaler ikke er passende påklædning på arbejdspladsen

3. Hun opfordrer kollegaerne til selv at fortælle Thomas, at de finder hans påklædning upassende

Sidste uges opfølgningsartikel