Mit Lederne

Nyheder

Tillid er i højsædet på virksomheder med lavt stressniveau

13. november 2017

I virksomheder, hvor ledelsen har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet godt, og hvor man er god til at samarbejde om fælles løsninger, er stressniveauet lavere. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne foretaget blandt 1.018 ledere.

Når man beder ledere i den private sektor vurdere stressniveauet i deres virksomhed eller team, svarer 22 procent, at stressniveauet er højt eller meget højt. 46 procent peger på, at stressniveauet er gennemsnitligt, og 31 procent vurderer, at stressniveauet er lavt eller meget lavt.

Chefkonsulent hos Lederne Signe Tønnesen Bergmann peger på, man som leder må tage det alvorligt, hvis stressniveauet generelt opleves som højt.

- Alle på en arbejdsplads oplever fra tid til anden, at der er et højt stressniveau. Det er der ikke noget galt i, så længe det ikke bliver en permanent tilstand. Men hvis det vurderes, at stressniveauet generelt er højt i virksomheden eller teamet, er det en udfordring, som lederen har et ansvar for at handle på, siger Signe Tønnesen Bergmann.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Lederne har større fokus på medarbejderes stressrisiko end deres egen

Tillid er en forudsætning for dialog

Blandt virksomheder med et lavt eller meget lavt stressniveau angiver 84 procent af de adspurgte ledere, at deres virksomhed eller team i høj eller meget høj grad er kendetegnet ved, at ledelsen har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet godt. Blandt virksomheder, der omvendt har et højt eller meget højt stressniveau, er det kun 57 procent af lederne, der mener, at tillid fra ledelsen til medarbejderne i høj grad karakteriserer deres virksomhed.

Når ansvaret og løsningerne bliver fælles, virker det stressreducerende for den enkelte

Chefkonsulent hos Lederne Signe Tønnesen Bergmann

- Tillid handler om at turde at vise sårbarhed i forventningen om, at denne sårbarhed ikke udnyttes af den anden part.  Hvis lederen viser tillid til medarbejderne, vil medarbejderne også vise tillid til lederen. Har man tillidsfulde relationer på arbejdspladsen, er det for eksempel lettere ved at gå til sin leder, hvis man har en udfordring, man har brug for hjælp til. Tillid er nemlig en forudsætning for en god, konstruktiv og åben dialog, og dialog er helt afgørende for at forebygge stress, siger Signe Tønnesen Bergmann.

Undersøgelsen viser også en sammenhæng mellem stressniveau og oplevelsen af, at man er god til at samarbejde om fælles løsninger.  I undersøgelsen svarer 72 procent af lederne, der har vurderet stressniveauet som lavt eller meget lavt, at i de høj/meget høj grad er gode til at samarbejde, når der opstår problemer, som kalder på fælles løsninger. Det gælder kun for 47 procent af de ledere, der har angivet stressniveauet som værende højt eller meget højt i teamet eller virksomheden.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: To ud af tre ledere har haft stress samtale med medarbejder

- Hvis man på en virksomhed eller i et team er gode til at samarbejde, viser det, at man har blik for de fælles opgaver og mål. Når ansvaret og løsningerne bliver fælles, virker det stressreducerende for den enkelte. Det kræver, at der er enighed om, at man hjælper hinanden og samtidig ved, hvad man konkret kan gøre for hinanden, vurderer Signe Tønnesen Bergman.

Undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, offentliggøres i sin helhed i december.