Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Sundhedsordninger skal øge tilfredshed og nedbringe sygefravær

20. februar 2017

Virksomheder indfører sundhedsfremmeordninger i stor stil. Det sker ifølge en ny undersøgelse fra Lederne for at øge medarbejdernes tilfredshed og nedbringe sygefraværet. Kun hver tredje virksomhed peger på, at sundhedsfremmeordningerne er indført efter ønske fra medarbejderne.

62 procent af de i alt 1.373 adspurgte ledere mener, at ønsket om at øge medarbejdernes tilfredshed, har haft ”stor” eller ”meget stor” betydning for, at man har valgt at indføre sundhedsfremmeordninger. 61 procent peger på, at man med sundhedsfremmeordninger ønsker at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne, mens 59 procent angiver, at det er ønsket om at øge medarbejdernes motivation og arbejdsglæde, der ligger til grund for indførelsen af ordningerne. 33 procent af de adspurgte ledere svarer, at sundhedsfremmeordninger blev indført efter ønske fra medarbejderne.

Samtaler om sundhed kræver, at grænserne er klare og tydelige og sker med respekt for både medarbejdere og lederes integritet

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen

Tallene fra undersøgelsen, der er lavet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, kommer ikke bag på arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen.

- Det er i de senere år gået op for flere og flere virksomheder, at medarbejdernes trivsel og sundhed er afgørende for forretningen. At indføre sundhedsfremmeordninger er et forretningsstrategisk valg, som træffes, fordi man ved, at medarbejdernes trivsel er en væsentlig ressource, som det er værd at investere i, siger Lars Andersen.

Virksomheder bør understøtte de sunde valg

Han mener ikke, at virksomhederne skal overtage ansvaret for medarbejdernes sundhed, da ansvaret bør ligge hos den enkelte. Men virksomhederne kan ifølge arbejdsmiljøchefen med fordel understøtte, at medarbejderne har en sund livsstil.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Boom i sundhedsforsikringer og gratis bananer

- Det er glædeligt, at mange virksomheder sikrer de bedst mulige rammer for medarbejdernes sundhed og støtter medarbejderne i at foretage sunde valg. På det overordnede plan handler det for eksempel om at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at medarbejderne er dækket af gode sundheds- og helbredsforsikringer. Men det er også et spørgsmål om at forbedre medarbejdernes muligheder for at leve sundt, når de er på arbejdspladsen. For eksempel ved at sørge for, at der er sund mad i kantinen, og at man på møder ikke kun serverer wienerbrød og kage, men at der også er sunde alternativer, siger Lars Andersen.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Ledere siger nej til kontant belønning for lavt fravær

39 procent af lederne vurderer, at sundhedsfremmeordningerne i ”høj” eller ”meget høj” grad har en positiv indflydelse på medarbejdertilfredsheden, mens 38 procent svarer i nogen grad. Omtrent lige så mange mener, at ordningerne har en positiv indflydelse på medarbejdernes helbred, motivation og arbejdsglæde.

- Det er meget positivt, at lederne oplever, at sundhedsfremmeordningerne har en effekt. På fremtidens arbejdsplads skal man kunne snakke om de her ting. Men samtaler om sundhed kræver, at grænserne er klare og tydelige og sker med respekt for både medarbejdere og lederes integritet, fastslår Lars Andersen

Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed i marts.