Mit Lederne

Nyheder

Strategisk ledelse er sværere end nogensinde

26. marts 2018

Dagens ledere er blevet alt for tøvende, når de står over for de store strategiske beslutninger. I stedet for at sigte efter entydige og klare mål, skyder de nemlig i stigende grad med strategisk spredehagl, siger INSEAD-professor Susan Lynch i en ny artikel i Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Ledernes tøven forplanter sig til deres organisationers øvrige ledere og medarbejdere, der kæmper som aldrig før med at føre de vage strategiske prioriteringer ud i livet, når de implementerer og eksekverer. De tvetydige mål i toppen betyder, at ingen rigtigt ved, hvad de skal prioritere til, og hvad de skal prioritere fra.

De fleste ledere ved selvfølgelig godt i dag, at strategier skal være klare. Men hovedparten har endnu ikke erkendt, at der altså er en helt ny udfordring her.

Susan Lynch, der er professor i strategisk ledelse på INSEAD

- Kunsten at kunne fastlægge en klar kurs for sin organisation har nok aldrig været vigtigere for organisationer og topledere, end den er i dag. Men det har heller aldrig været så svært. Og det, oplever jeg klart, får ledere til at tøve og satse i for mange retninger, siger Susan Lynch, der er professor i strategisk ledelse på INSEAD.

LÆS OGSÅ: Fremtidens leder har grøn dannelse

Hun peger i Ledelse i Dag på, at især to forhold gør strategisk ledelse særlig vanskeligt for ledere i disse år. Det ene handler om den voksende kompleksitet i en verden, hvor teknologier, markeder og kunder hele tiden forandrer sig i takt med, at globaliseringen konstant rykker tættere på.

Det andet er voksende krav fra organisationers interessenter, hvor alt lige fra medarbejdere, kunder, aktionærer og samarbejdspartnere i stigende grad forlanger hurtigere respons, mere åben kommunikation og gennemsigtige ledelsesprocesser på alle niveauer.

- Begge tendenser betyder, at strategisk ledelse er langt mere udfordrende for ledere – og topledere især – end det har været før. For de skal både kunne magte at skabe mening i en verden, der aldrig har været mere uoverskuelig, og samtidig også være hurtigere og mere åbne om, hvad de gør, hvornår og ikke mindst hvorfor, siger strategieksperten.

Strategier skal være klarere end før

Den udfordring betyder ifølge Susan Lynch, at retningen og klarheden i strategier er blevet meget vigtigere, end de har været før. Kompleksiteten omkring organisationer gør nemlig, at ledere i dag skal vide præcist, hvor de skal hen for at kunne fastholde kurs og fokus, når hastige forandringer skaber støj og usikkerhed. Men den ændring er ikke rigtigt sunket ind hos ledere endnu, mener hun.

LÆS OGSÅ: Brug for ny viden om offentlige lederes udfordringer

- De fleste ledere ved selvfølgelig godt i dag, at strategier skal være klare. Men hovedparten har endnu ikke erkendt, at der altså er en helt ny udfordring her. De har ikke indset, hvad det i praksis betyder at være klar i det samfund, vi lever i i dag – og hvor klar en klar strategi faktisk skal være i nutidens komplekse virkelighed for at virke og for at kunne skabe en retning for en organisation, siger Susan Lynch.

Hun fortæller, at det blandt andet indebærer, at ledere i dag er nødt til at vide, hvilke tre, fire eller fem strategiske prioriteringer de går efter i forhold til deres konkurrenter og markedet generelt. Ligesom de også præcist skal vide, hvorfor det så lige er de prioriteringer og ikke nogle andre, man satser på. Det fordrer, at de kender deres virksomheds styrker og svagheder til bunds.