Mit Lederne

Nyheder

Strategier fortrænges af operationel effektivitet

16. oktober 2017

I takt med, at ledere har oplevet et større pres for at levere håndgribelige resultater, er arbejdet med strategier blevet fortrængt. Men arbejdet med strategi er væsentligt, og derfor skal ledere skelne klart mellem operationel effektivitet og strategi. Det er budskabet fra professor Michael Porter i hans 21 år gamle artikel ”Hvad er strategi?”, der netop er blevet genoptrykt.

I 1996 argumenter Michael Porter for, at ledelsesværktøjer næsten umærkeligt har overtaget strategiens plads.

- Ledere har i de sidste ti år oplevet et større og større pres for at levere håndgribelige og målelige performanceforbedringer. De beroliger sig selv ved at gennemføre programmer for operationel effektivitet, som da også medfører fremskridt, men den tydelige profitabilitet lader vente på sig. Mange ledere bliver fanget i kapløbet om at styrke den operationelle effektivitet og forstår simpelthen ikke behovet for at have en strategi, skriver Michael Porter i den genoptrykte artikel i det digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Det er lige så grundlæggende for udviklingen af en strategi at beslutte, hvilken målgruppe af kunder, varianter og behov virksomheden ikke bør servicere

Professor Michael Porter

Ifølge ham kan forskellen på operationel effektivitet og strategi kort forklares med, at man i forbindelse med operationel effektivitet udfører nogle aktiviteter bedre end konkurrenterne, mens strategisk positionering betyder, at man udfører nogle andre aktiviteter eller udfører de samme aktiviteter, men på nogle andre måder.

- Strategi er udformningen af en unik og værdifuld position, der involverer et anderledes sæt aktiviteter. Hvis der kun var én ideel position, ville der ikke være behov for nogen strategi. Så ville virksomhederne stå over for et enkelt krav – at vinde kapløbet om at opdage og lægge beslag på den. Essensen i strategisk positionering er at vælge nogle aktiviteter, der er anderledes end konkurrenternes. Hvis det samme sæt aktiviteter var det bedste til at frembringe alle varianter, opfylde alle behov og få adgang til alle kunder, kunne virksomhederne nemt skifte mellem dem, og så ville det være den operationelle effektivitet, der afgjorde deres performance, forklarer han i artiklen, hvor han også beskriver, hvilke overvejelser man bør gøre sig i arbejdet med strategien.

LÆS OGSÅ: Målstyring skaber frygt for at begå fejl

Lederskabets rolle
Han peger desuden på, at arbejdet med strategi gør valgene om, hvad man ikke skal gøre lige så vigtige som valgene om, hvad man skal gøre.

- Det er faktisk en anden lederfunktion at afstikke grænser. Det er lige så grundlæggende for udviklingen af en strategi at beslutte, hvilken målgruppe af kunder, varianter og behov virksomheden ikke bør servicere. Strategi kræver altså konstant disciplin og klar kommunikation. Faktisk er en af de vigtigste funktioner i en eksplicit, viderekommunikeret strategi at vejlede medarbejderne i at træffe nogle valg blandt de muligheder, der opstår på grund af afvejninger i deres individuelle aktiviteter og daglige beslutninger, skriver Michael Porter.

LÆS OGSÅ: Jeg kan lide at træffe beslutninger - og er god til det

Professoren understreger, at både operationel effektivt og strategi er afgørende for organisationens succes.

- Den operationelle dagsorden er det rigtige sted at sørge for konstant forandring, fleksibilitet og en utrættelig indsats for at opnå ”best practice”. Den strategiske dagsorden er derimod det rigtige sted at definere en unik position, foretage klare afvejninger og stramme op på tilpasningen. Det involverer en vedvarende søgen efter, hvordan man kan forstærke og udbygge virksomhedens position, fastslår han.