Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Storrumskontorer egner sig til videndeling - men ikke til fortrolige samtaler

27. juni 2016

Arbejdet i et storrumskontor egner sig glimrende til sparring og videndeling hen over skrivebordene. Til gengæld er kombinationen af storrumskontor og fortrolige samtaler langt fra optimal. Det viser en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lederne om storrumskontorer, baseret på svar fra 894 ledere.

Ifølge undersøgelsen, som er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, mener 62 procent af de ledere, som selv arbejder i storrumskontor, at de fysiske rammer "i høj/meget høj grad" giver bedre muligheder for at sparre med hinanden med arbejdsopgaverne, og et tilsvarende antal ledere vurderer, at storrumskontorer giver bedre muligheder for hurtigt at udveksle informationer.

61 procent vender endvidere tommelfingeren opad i forhold mulighederne for videndeling og et styrket socialt samvær i storrumskontorer.

Men der er også torne på roserne. På minussiden står ifølge 57 procent af lederne, at det "slet ikke" eller "i mindre grad" er muligt at snakke fortroligt med kolleger/medarbejdere i et storrumskontor, og 61 procent mener ikke, man kan føre en personlig samtale. Hver fjerde leder, 25 procent, har ifølge undersøgelsen "slet ikke" eller "i mindre grad" mulighed for at koncentrere sig om sit arbejde.

Svarene underbygger, at storrumskontorer er en god måde at styrke det faglige og sociale fællesskab i dagligdagen på arbejdspladserne.

Arbejdsmiljøkonsulent hos Lederne Nanna Simone Jensen

- Det er glædeligt at konstatere, at så stor en del af lederne mener, at storrum øger muligheden for øget videndeling, og at de fysiske rammer gør det lettere at holde hinanden orienteret. Svarene underbygger, at storrumskontorer er en god måde at styrke det faglige og sociale fællesskab i dagligdagen på arbejdspladserne, siger arbejdsmiljøkonsulent hos Lederne Nanna Simone Jensen.

- Men det er samtidig helt tydeligt, at storrumskontorer ikke er velegnede til alle typer opgaver og alle typer af samtaler. På linje med, at det ikke er hensigtsmæssigt at føre fortrolige og personlige samtaler i en togkupé, bør dén type af samtaler heller ikke foregå i et storrumskontor, men derimod i et stillekontor eller et mødelokale. I det lys er det værd at bemærke, at undersøgelsen samtidig viser, at der på halvdelen af virksomhederne allerede er etableret adgang til mere uformelle mødesteder, for eksempel caféområder eller et bibliotek, og på knap halvdelen er der adgang til deciderede stillerum, pointerer Nanna Simone Jensen.

Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i næste måned.