Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Støj stiller krav til ledelsen

21. oktober 2015

Information kan ikke gøre lyden af trykluftbor og nedrivningsmaskiner til sød musik – men det hjælper alligevel.

I sidste uges ledelsesdilemma, der har været til afstemning på business.dk, har nedrykningsmaskiner, trykluftbor og tunge køretøjer på nabogrunden gjort livet surt for medarbejdere og ledelsen i et shippingfirma.

- Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om høreskadende støj. Men støj behøver ikke at være direkte skadelig for hørelsen, før den bliver et problem. Skal man koncentrere sig eller løse vanskelige opgaver i støjende omgivelser, skal man anstrenge sig mere. Derfor bliver man hurtigere træt og mister koncentrationen, og det kan gå ud over både produktivitet, kvalitet og trivsel, slår arbejdsmiljøchef hos Lederne, Lars Andersen, fast.

Det vigtigste er, at ledelsen anerkender, at støjen er et problem, og at både ledelse og medarbejdere indretter sig efter omstændighederne med de virkemidler, der er til rådighed.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne

Normalt bekæmpes støjproblemer bedst ved kilden, men det er ikke umiddelbart en mulighed, når der er tale om et nedrivningsprojekt på nabogrunden. Derfor vil Lars Andersen råde administrationschefen til at indhente så mange oplysninger om nedrivningsarbejdet som overhovedet muligt:

- Hvis man kan forudsige, hvornår på dagen forstyrrende støj kommer, bliver det lettere at planlægge og tilrettelægge arbejdet. Hermed opleves støjen som mindre generende. Derfor skal lederen først og fremmest informere sine medarbejdere om, hvad de kan forvente sig. Det vil også vise, at ledelsen tager både støjgenerne og kvaliteten af arbejdet alvorligt, siger Lars Andersen, der peger på løsningsmulighed nummer tre.

LÆS OGSÅ: Brug chefens fejl konstruktivt

Derudover mener Lars Andersen, at ledelsen i shippingfirmaet skal tænke kreativt og finde en række tiltag, der kan afbøde konsekvenserne af larm fra nabogrunden.

- Når der er tale om en afgrænset periode på tre måneder, er det nok ikke økonomisk realistisk at leje eksterne lokaler. Men man kan jo godt overveje, om der findes lokaler i virksomheden, som vender væk fra larmen, og som kan benyttes til opgaver som kræver ro i perioden, siger Lars Andersen.

Derudover kan brug af hovedtelefoner, accept af flere hjemmearbejdsdage og flere pauser afbøde konsekvenserne af støjen.

- Det vigtigste er, at ledelsen anerkender, at støjen er et problem, og at både ledelse og medarbejdere indretter sig efter omstændighederne med de virkemidler, der er til rådighed, siger Lars Andersen.