Mit Lederne

Nyheder

Søg om midler til indsatser mod stress

05. juli 2018

Stress hos medarbejdere er en udfordring for mange ledere. Derfor har vi i Lederne fokus på at finde løsninger på, hvordan ledere og deres arbejdsplads kan forebygge og håndtere stress i hverdagen. Nu kan du søge om midler til en indsats mod stress via Foreningen Norliv.

Smilende kvinde taler med mand

På de private arbejdspladser har I nu mulighed for at søge om midler til konkrete forebyggende aktiviteter, der giver medarbejdere og ledere virkningsfulde værktøjer og metoder til at fremme mental sundhed og forebygge stress.

Det er Foreningen Norliv, der nu åbner for ansøgninger til projekter, der skal fremme mental sundhed og forebygge stress på arbejdspladserne. Virksomheder kan søge om støtte til et projekt for sig selv eller i partnerskab med andre. Der er to ansøgningsrunder i 2018, d. 18. juli og d. 29. oktober.

Læs mere om mulighederne og kravene her

Hjælp til dig

Tema hos lederne

Fra stress til trivsel

Stress er en af fremtidens helt store udfordringer − også på arbejdspladsen. Derfor sætter vi hos Lederne de kommende år særligt fokus på håndtering og forebyggelse af stress som en del af det moderne lederskab.