Mit Lederne

Nyheder

Sladder skaber dårligt arbejdsklima

07. februar 2018

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: I sidste uges dilemma på business.dk var teamchefen Sofie i tvivl om, hvorvidt hun skulle gribe ind. Hun havde i løbet af de sidste par måneder hørt sladder florere i teamet. 

Sladderen drejer sig om to kollegaer, Jakob og Lise, og om, hvorvidt de er mere end blot venner. Hun ved, at forholdet blot er venskabeligt og vil derfor gerne stoppe den unødvendige sladder, men samtidig vil hun ikke være chefen, der ikke giver plads til kollegial snak.

Hvis snakken går over i sladder og rygter, er de som oftest negativt ladede og ikke med til at skabe positiv stemning og fællesskab. Tværtimod bidrager det til et dårligt arbejdsklima

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen

Ledelsesrådgiver hos Lederne Flemming Andersen forklarer, at der på en arbejdsplads altid vil være fortællinger og historier, og det kan være positivt, da det kan være med til at viderebringe virksomhedens værdier, men at det handler om intentionerne bag.

- Hvis snakken går over i sladder og rygter, er de som oftest negativt ladede og ikke med til at skabe positiv stemning og fællesskab. Tværtimod bidrager det til et dårligt arbejdsklima, hvor ingen tør træde ved siden af af frygt for at blive det nye offer for sladder, siger Flemming Andersen.

LÆS OGSÅ: Ledelse handler om at komme tørskoet over vandgraven

Han mener derfor, at sladderen bør stoppes med det samme, men at Sofie først skal tage en snak med Lise og Jakob, da det ikke er hendes opgave at orientere kollegaerne om deres indbyrdes forhold.

- Hun bør tage et møde med Lise og Jakob, hvor hun informerer dem om de rygter, som cirkulerer, og lade det være op til dem at beslutte om der skal gøres noget - og i givet fald hvad. Det er dem det omhandler, så Sofie skal ikke blande sig uden videre, siger Flemming Andersen og anbefaler løsning nr. 2.

LÆS OGSÅ: Trivsel på dagsordenen når leder og medarbejder holder møde

Skulle der dog udvikle sig en ”sladder-tendens” i teamet, anbefaler Flemming Andersen, at Sofie straks indkalder til møde, hvor hun sætter temaet på dagsordenen.

LØSNINGSFORSLAG:

1. Sofie vurderer. at det blot er lidt harmløst sladder og føler derfor ikke, at det er nødvendigt at gribe ind.

2. Sofie informerer Lise og Jakob om rygterne, og lader det være op til dem at tale med deres kollegaer.

3. Sofie henvender sig til de snakkende kollegaer og afkræfter rygtet, hvorefter hun indkalder til fællesmøde og sætter sladder på dagsordenen.

Sidste uges opfølgningsartikel