Mit Lederne

Nyheder

Skyttegravskrigen må ophøre, hvis stresskurven skal knækkes

25. september 2017

Indsatsen mod stress har svære vilkår, hvis ikke ledere og medarbejdere anerkender, at stress er en kompleks problemstilling, der som udgangspunkt er et fælles ansvar. Det er budskabet fra erhvervspsykologerne Michael Martini og Caroline Ahlgren Tøttrup i en ny artikel i det digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Alt for ofte ender indsatsen for at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen med ufrugtbare diskussioner om, hvem der bærer ”skylden” eller ansvaret for stressen.

- Men hvis vi for alvor skal knække stresskurven, så er der ikke brug for, at ledere og medarbejdere skyder på hinanden. Det medfører blot en uhensigtsmæssig polarisering, hvor de forskellige parter bliver tilbøjelige til kun at søge efter de forklaringer, der fritager dem selv for ansvar. Stress må i stedet forstås og håndteres som det komplekse fænomen, det er, skriver Michael Martini og Caroline Ahlgren Tøttrup.

Lederen har qua sin rolle og position et særligt ansvar, nemlig ansvaret for det fælles ansvar

Erhvervspsykolog Michael Martini og Caroline Ahlgren Tøttrup.

De har erfaret, at man som ledelse kommer længst med sin forebyggende indsats, hvis man aktivt forholder sig til og lærer at navigere i denne kompleksitet.

- Hvis man alene fokuserer på stress som et organisatorisk eller ledelsesmæssigt problem, kan det give anledning til, at man som medarbejder fralægger sig sit eget ansvar og ikke har øje for egne handlemuligheder. Hvis man omvendt fokuserer på stress som noget privat og individuelt, vil medarbejderen være tilbøjelig til ikke at bringe stress op på arbejdspladsen, fordi medarbejderen ikke ønsker at fremstå svag, skriver de to psykologer.

Stress-arenaen som dialogværktøj

Uanset årsagen giver stress udfordringer på arbejdspladsen og kalder alene af den grund på et ledelsesmæssigt fokus. Michael Martini og Caroline Ahlgren Tøttrup har derfor udviklet et ledelsesværktøj, der understøtter en konstruktivt indsats for at forebygge og håndtere stress.

Stress, trivsel, Michael Martini, Lederens stresshåndbog, stress-arenaen, stressarenaen, Caroline Ahlgren Tøttrup, Aarhus Universitet, AU, Ledelse i Dag, dkledelse, ledelse

De fire felter

Krop Den enkelte medarbejders biologiske og fysiske sundhed, adfærd og kompetencer til at handle.
Psyke Den enkelte medarbejders mentale indre i form af tanker, viden, oplevelse og følelser.
Struktur Arbejdspladsens fysiske og organisatoriske rammer omkring løsningen af opgaver.
Kultur De vaner, normer og gruppedynamikker, der udgør arbejdspladsens kultur.

- Stress-arenaen tydeliggør fire forskellige tilgange til stress i arbejdslivet, som alle er vigtige at forholde sig til. Pointen er, at man som leder bliver nødt til at anskue og arbejde med stress fra flere perspektiver, fordi forhold hos den enkelte og på arbejdspladsen hver især isoleret set og i deres samspil kan øve indflydelse på stress, påpeger erhvervspsykologerne.

LÆS OGSÅ: Vigtigt at blive klogere på stress

Stressarenaen er særligt rettet mod ledere, der har brug for et værktøj til at rammesætte forskellige dialoger om stress på arbejdspladsen. Ledere har nemlig ifølge de to erhvervspsykologer alligevel et særligt ansvar:

- Lederen har qua sin rolle og position et særligt ansvar, nemlig ansvaret for det fælles ansvar. Et ansvar, der, når det omsættes til relevante, bæredygtige og helhedsorienterede tiltag, er med til at fremme en sund arbejdskultur – til gavn for både trivsel og opgaveløsning, skriver Michael Martini og Caroline Ahlgren Tøttrup.