Mit Lederne

Nyheder

Sådan får du hjælp, hvis du bliver opsagt

19. marts 2018

Selvom bekymringer for usikre fremtidsudsigter fylder alt, hvis du står med en fyreseddel i hånden, skal du huske at gøre brug af kompetent juridisk rådgivning. 

Opsigelse

En opsigelse udløser mange forskellige reaktioner. Nogle efterlades i en tilstand af chok. Andre kan opleve en slags lettelse, hvis det er den forventede udgang på måneders tiltagende tørke i ordrebøgerne. Uanset hvad går ingen uberørte ud af lokalet med en opsigelse i hånden.

Og uanset reaktion er det vigtigt, at du som det første sender opsigelsen ind til juristerne hos Lederne, pointerer juridisk konsulent Sara Egelund Nelveg-Kristensen.

”Vi kigger på en lang række ting herunder hvilken begrundelse, der ligger bag opsigelsen. Man har krav på en begrundelse, så den skal altid fremgå. Den kan have udgangspunkt i virksomhedens forhold eller den ansattes. Det bruger vi til i første omgang at fastslå, om der er tale om en saglig opsigelse,” siger hun.

LÆS OGSÅ: Saglig eller usaglig opsigelse

Juristerne er interesserede i, om det hele er gået efter bogen, og om sagen er enkel, eller der er tale om en ”skinbegrundelse”. Som regel har ledere en god indsigt i firmaets økonomi, så juristerne drøfter med opsagte ledere, om eksempelvis besparelser er en relevant begrundelse, eller om det måske er et røgslør for at udskifte en medarbejder.

Dernæst er der en række praktiske forhold, som er nok så væsentlige og nyder godt af et trænet juridisk blik. Der kan være forhold omkring modregning i lønnen for anden indtægt i en fritstillingsperiode samt ferieafholdelse og feriepenge, hvilket mange medlemmer vil have vanskeligt ved at overskue på egen hånd. Ikke mindst i en situation, hvor man er en kende groggy.

Fritstillet eller suspenderet?
Det kan være opsigelsens karakter, som har betydning for i hvilket omfang, man skal stå til rådighed i opsigelsesperioden. Hvis man ikke er fritstillet men derimod suspenderet, er man hjemsendt med rådighedspligt. Det betyder, at du ikke umiddelbart skal møde på arbejde, men skal stå til rådighed, hvis virksomheden får behov for din arbejdskraft.

Mange ledere har en betroet position med stor viden. Derfor vil arbejdsgiveren i nogle tilfælde ønske at trække på denne viden efterfølgende. Det kan eksempelvis være ved overlevering af opgaver til andre. I tilfælde af suspension anbefaler juristerne, at du får en fast aftale om at være til rådighed telefonisk eksempelvis en time om dagen og gøre krav på en dags varsel, før du bliver kaldt ind.

LÆS MERE: Fritstilling og suspension

”En opsigelse kan føles meget indgribende, selvom den er begrundet i besparelser eller omstruktureringer. Mange tager det nært og føler også en smule skam. Man går igennem nogle faser, og det kan vi godt fornemme i telefonen, når vi taler med medlemmet. Vi rådgiver medlemmerne juridisk, men vi taler også om det menneskelige aspekt og andre emner, de ønsker at få drøftet igennem. Og er der behov for mere sparring, hjælper vi dem videre,” fortæller Sara Egelund Nelveg-Kristensen.

FØLG DISSE GODE RÅD, HVIS DU BLIVER OPSAGT

  • Husk, at du altid skal kvittere for modtagelse af opsigelsen, men undlad at skrive under på andre aftaler. De kan indeholde endelighedsklausuler, som medfører, at du fraskriver dig retten til at rejse en eventuel sag mod virksomheden. I så fald kan juristerne ikke hjælpe dig.

  • Send din opsigelse ind til gennemgang. Meget få kan selv gennemskue alle rettigheder.

  • Undgå at smække med døren og forhold dig sobert og sagligt. Du må ikke agere på en måde, der kan forværre din sag. Juristerne i Lederne vil bistå dig, hvis der er uenigheder.

  • Vær opmærksom på løn, provision og bonus. Ikke sjældent glemmer eller overser virksomheden, at du har ret til en forholdsmæssig andel af en bonus i opsigelsesperioden.

  • Husk at du skal forholde dig loyalt. Loyalitetspligten gælder stadig på samme vis som før opsigelsen. Du er ikke frigjort, før du er fuldstændig fratrådt.

  • Du må ikke påtage dig job hos konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. Det gælder også, selv om du ikke har en klausul.

  • Du må ikke dele følsomme oplysninger. Lederne fraråder, at du omtaler opsigelsen i nogen form på sociale medier, før du er helt ude af ansættelsesforholdet eller har samtykke fra virksomheden.

FÅ HJÆLP HOS LEDERNE: Send os din opsigelse

LÆS MERE: Alt om opsigelse - regler og varsler

Trivselssparring