Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Robusthed og livskvalitet går hånd i hånd

10. oktober 2016

Ledere og medarbejdere bør i fællesskab tage ansvar for at skabe arbejdspladser, hvor livskvaliteten er i fokus, for robusthed og livskvalitet hænger tæt sammen. Det påpeger lektor Hans Henrik Knoop i ny artikel i Ledernes elektroniske tidsskrift Ledelse i Dag.

- Ingen ledere har interesse i, at deres medarbejdere er skrøbelige, og ingen medarbejdere ønsker at være det. Som mennesker er vi født til at kæmpe for sundhed, styrke og modstandskraft, og derfor bør vi gøre robusthed, livskvalitet og trivsel på jobbet til et fælles anliggende og et fælles ansvar.

Sådan siger Hans Henrik Knoop, der er lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og deltager i Ledernes Advisory table om stress og trivsel.  Han mener, at organisationer skal arbejde på at skabe livskvalitet forstået som mening, engagement, selvtillid og et passende professionelt råderum, for robusthed er en forudsigelig konsekvens af at skabe livskvalitet.

LÆS OGSÅ: For mange robuste medarbejdere er skadeligt

 

Du kan gå gennem ild og vand, hvis du oplever mening, mens meningsløshed fører til, at du både mister din drivkraft og robusthed

Lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Hans Henrik Knoop

- Robuste personer har tiltrækkelig optimisme og en god balance mellem positive og negative følelser, hvilket gør dem i stand til at styre meningsfuldt gennem forandringer på jobbet. For meningsfuld forandring fryder, men det er et fælles ansvar at gøre forandringer på arbejdspladsen meningsfulde. Du kan gå gennem ild og vand, hvis du oplever mening, mens meningsløshed fører til, at du både mister din drivkraft og robusthed, siger Hans Henrik Knoop.

Livskvaliteter som fremmer trivsel og robusthed
Livskvalitet og trivsel er ifølge Hans Henrik Knoop forudsætninger for at udvikle sig som menneske i jobbet. Det er sundt for sjæl og krop at være engageret, mens apati og kedsomhed er nedbrydende. Gode sociale relationer er styrkende, mens mennesker, der oplever, at alle kæmper mod alle, hurtigt drænes for energi. Personlig robusthed forudsætter ganske enkelt, at man lever sundt – fysisk, psykisk og socialt. Hans Henrik Knoop fremhæver for eksempel, at der skal være tid til, at man kan gøre sig umage.

- Vi ved, at det er meget mere afslappende for mennesker at gøre sig umage end at sjuske. Du brænder ikke ud af at lave godt arbejde, men tværtimod af at blive konfronteret med dårlige resultater af din indsats. Derfor bør man som leder sikre, at medarbejdere aldrig tvinges til at lave mere, end at de har mulighed for at gøre sig umage og holde kvaliteten i arbejdet, siger Hans Henrik Knoop.

LÆS OGSÅ: Gode ledere dyrker skrøbeligheden
Hans Henrik Knoop peger på en række livskvaliteter, man er nødt til at tage hensyn til, hvis man vil trives, præstere og blive robust. Listen omfatter oplevelsen af: kropslig sundhed, selvbestemmelse, at være god til noget, at tro på egne muligheder, at have interesser, at have kærlige og omsorgsfulde sociale relationer, personlig udvikling samt oplevelsen af, at der er sammenhæng i stort og småt.

Livskvaliteterne er både nogle, som man bør tilstræbe selv og som arbejdspladsen aktivt bør fremme gennem ledelse. Ifølge Hans Henrik Knoop står vi i dag med en historisk mulighed, fordi den videnskabelige indsigt i livskvaliteter og menneskers trivsel er så avanceret i dag, at man i fuldt alvor kan insistere på at trives i arbejdet, velvidende at det helt evident er i både arbejdspladsen og den enkeltes interesse. Alle taber ved, at kollegaer bliver syge. Og vi ved i dag ret præcist, hvordan vi undgår dette, mener Hans Henrik Knoop.