Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø er en del af ledelsesopgaven

20. juli 2015

Uddannelse i arbejdsmiljø, ja tak. Lovbestemte krav om lederes kompetencer, nej tak.

Det psykiske arbejdsmiljø står højt på dagsordenen hos både ledere, virksomheder og i medierne, hvor historier om, hvor mange danskere, der rammes af stress, er godt stof.

Det kan i dén grad betale sig at have styr på sit arbejdsmiljø, men det er et skråplan hvis Folketinget kaster sig ud i at definere, hvilke specifikke uddannelser og kompetencer, ledere skal have.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne

Som arbejdsmiljøchef hos Lederne, ser Lars Andersen det som positivt, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet et centralt emne i samfundsdebatten. Først og fremmest fordi ingen bør blive syge af at gå på arbejde. Men også fordi al erfaring viser, at der er en nøje sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes produktivitet, engagement og samarbejdsvilje.

Det kræver naturligvis, at opgaven håndteres professionelt, og at lederne er klædt på til opgaven. Men når lønmodtagerorganisationerne LO og FTF foreslår at indføre lovpligtige uddannelser i psykisk arbejdsmiljø for nye ledere, trækker arbejdsmiljøchefen i bremsen:

- Det kan i dén grad betale sig at have styr på sit arbejdsmiljø, men det er et skråplan hvis Folketinget kaster sig ud i at definere, hvilke specifikke uddannelser og kompetencer, ledere skal have. Folketinget har for mange år siden slået fast, at hovedansvaret for arbejdspladsens arbejdsmiljø ligger hos ledelsen. Ansvaret bør fortsat ligge hos arbejdsgiverne i samarbejde med deres ledere, siger Lars Andersen.

LÆS OGSÅ: Psykisk arbejdsmiljø er blevet rettet op

Arbejdsmiljøchefen underkender på ingen måde værdien af uddannelse:

- Vi støtter og opfordrer til, at både private og offentlige arbejdspladser uddanner deres ledere og sørger for, at både nye og mere erfarne ledere er godt klædt på til den samlede ledelsesopgave, siger han.

En samlet ledelsespakke

Personaleledelse, psykisk arbejdsmiljø og stress er en meget vigtig del af en leders job, og det fremmer ikke indsatsen at pille et element ud af den samlede ”ledelsespakke” og gøre den til centrum for obligatorisk og lovpligtig uddannelse. Det er helt afgørende, at det psykiske arbejdsmiljø håndteres som en integreret del af den samlede ledelsesopgave.

 - Uddannelse og løbende opkvalificering er vigtigt, ingen tvivl om det. Men jeg tror ikke på, at et obligatorisk kursus vil have den ønskede effekt. Initiativet og motivationen skal komme fra lederne og deres arbejdsgivere, siger Lars Andersen.

De to store lønmodtagerorganisationer har fremsat forslaget om lovpligtig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø som en del af deres kampagne ”Sammen skaber vi værdi”, hvor de har samlet 22 forslag til politikerne om arbejdsmarkedsforhold og velfærd.

Viden om ledelse banner