Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø er blevet rettet op

22. juni 2015

Det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne i Danmark er i en fin forfatning – både når man spørger ledere og medarbejdere. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne, foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. 

Arbejdsmiljø Lederne

Vurderingen er langt mere positiv end i undersøgelsen, Lederne foretog i 2012. Ifølge den nye undersøgelse, der er baseret på svar fra 2.088 ledere og 1.509 medarbejdere, vurderer 88 procent af lederne, at det psykiske arbejdsmiljø i afdelingen er godt eller meget godt. Til sammenligning var det i en undersøgelse, Lederne gennemførte i sommeren 2012, kun 52 procent af lederne, der på det tidspunkt betegnede det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen som godt.

Nu, hvor både produktionen og optimismen igen er på vej op, ses en positiv spiral, hvor trivslen, engagementet, samarbejdet og arbejdsglæden også stiger

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef hos Lederne

Også medarbejderne vender tommelfingeren opad. Næsten to ud af tre medarbejdere, 63 procent, betegner det psykiske arbejdsmiljø som godt eller meget godt.

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen glæder sig over udviklingen.

- God trivsel er en saltvandsindsprøjtning til innovation og nytænkning. Den langvarige økonomiske krise med sparerunder og afskedigelser gik uomtvisteligt ud over det psykiske arbejdsmiljø på mange arbejdspladser. Nu, hvor både produktionen og optimismen igen er på vej op, ses en positiv spiral, hvor trivslen, engagementet, samarbejdet og arbejdsglæden også stiger, siger Lars Andersen.

LÆS OGSÅ: Pil op til samarbejde mellem ledere og medarbejdere

Ansvaret er delt
Arbejdsmiljøchefen pointerer, at ansvaret for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø ligger hos ledelse og medarbejdere i fællesskab – en opfattelse, flertallet af både ledere og medarbejdere i den nye undersøgelse deler. Så når ikke kun lederne, men også hovedparten af medarbejderne betegner det psykiske arbejdsmiljø som godt, vidner det om, at missionen med sammen at komme helskindet igennem krisen er lykkedes i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Ifølge undersøgelsen er der samtidig en klar sammenhæng mellem samarbejdskulturen på virksomheden og det psykiske arbejdsmiljø. På virksomheder, hvor det psykiske arbejdsmiljø betegnes som godt, er der både ifølge ledere og medarbejdere en klar tendens til at hjælpe hinanden i travle perioder, samarbejde om at løse problemer, og sammenholdet er generelt velfungerende.

Viden om ledelse banner