Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Politisk virkelighed bremser for god ledelse i kommunerne

15. februar 2016

At skulle manøvrere i et politisk styret system er den største hindring for at udøve god ledelse i de danske kommuner. Sådan lyder den klare melding fra over halvdelen af de kommunale ledere ifølge en ny undersøgelse fra Lederne. Undersøgelsen offentliggøres i dag.

54 procent af de adspurgte kommunale ledere vurderer, at ”den politiske virkelighed” i høj/meget høj grad er en begrænsning for at udøve god ledelse. Næsthøjest på listen over begrænsninger kommer ”for få økonomiske ressourcer”, som 42 procent af lederne sætter fingeren på, og ”mange modsatrettede krav”, der ifølge 36 procent af de adspurgte i høj/meget høj grad bremser for god ledelse.

- Som leder i en kommunal forvaltning, i en børnehave eller på et plejecenter er den politiske virkelighed en ekstra dimension, man skal kunne håndtere oven i ledelse af medarbejdere og hensynet til brugere. Det kræver evnen til at kunne håndtere kompleksitet, en stor grad af fleksibilitet, en god tålmodighed og evner til at have mange bolde i luften på én gang, siger Helle Bruun Madsen, ledelsesrådgiver hos Lederne.

Det er også mellemlederens opgave at lede opad og tydeliggøre for toplederne i kommunen, hvad konsekvenserne af besparelserne er, og komme med forslag til, hvordan de kan udmøntes.

Helle Bruun Madsen, ledelsesrådgiver hos Lederne

- Man skal være forberedt på, at politikerne interesserer sig levende for, hvad skattekronerne går til, og ideer, man som leder har brugt lang tid på, risikerer at falde til jorden, når de kommer på den politiske dagsorden. Og tilmed følger der i kølvandet på den politiske virkelighed ofte bevågenhed fra borgerne og pressen, som lederen også skal kunne håndtere, understreger Helle Bruun Madsen.

Hun nævner den aktuelle diskussion om kommunernes håndtering af flygtninge og den løbende fokusering på ældrepleje og kvaliteten af folkeskolen som eksempler på, hvor vanskeligt det ofte er for en kommunal leder at manøvrere rundt mellem daglig drift, prioriteringer og politik.

At den barberede økonomi i kommunerne kommer ind på en 2. plads på listen over begrænsninger for god ledelse, overrasker ikke Helle Bruun Madsen.

LÆS OGSÅ: Kommunale ledere vil forbedre psykisk arbejdsmiljø

- Kommunerne har været igennem en række sparerunder, som lederne har skullet håndtere. Når der skal spares, er det den kommunale mellemleders rolle at ”oversætte” de politiske beslutninger til medarbejdere og brugere. Men det er også mellemlederens opgave at lede opad og tydeliggøre for toplederne i kommunen, hvad konsekvenserne af besparelserne er, og komme med forslag til, hvordan de kan udmøntes, siger Helle Bruun Madsen.

Når man spørger lederkollegerne i den private sektor, er ”for lidt tid til mine opgaver” den største begrænsning for god ledelse. Det forhold er blandt de kommunale ledere kun nummer fire på listen.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov og baseret på svar fra 4.240 ledere, heraf 267 kommunale ledere.