Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Nyt dagpengesystem på vej

20. juni 2016

Fra den 2. januar 2017 bliver det muligt at forlænge sin dagpengeperiode, hvis man har arbejde undervejs. Det er et af de nye elementer i det dagpengesystem, der gradvist skal indføres fra januar næste år.

Med det nye dagpengesystem bliver det fra årsskiftet 2016/2017 muligt at forlænge den nu to-årige dagpengeperiode med arbejde undervejs i ledighedsperioden. Det kommer til at foregå i forholdet 1:2, så arbejder man eksempelvis én måned, bliver dagpengeperioden forlænget med to måneder. Man kan dog højest få forlænget sin dagpengeperiode med ét år ekstra, så den samlet bliver på op til tre år.

Godt nyt for ledige medlemmer
Teamchef i A-Kassen LH, Ulrik Frese, vurderer, at der samlet set er tale om positive ændringer i reformen.

- Den fleksible optjening gør, at også kortvarige ansættelser fremover kan tælle med i optjening af retten til dagpenge således, at den ledige kan "veksle" beskæftigelsen til dagpenge hurtigere end i dag. Det betyder, at man kan tage eksempelvis et kort vikariat og få noget mere på CV’et, samtidig med, at man kan forlænge dagpengeperioden her og nu, siger han.

Flere ændringer på vej
Udover en mere fleksibel dagpengeperiode kommer der også en række andre ændringer i dagpengesystemet, som indføres i løbet af 2017.

Blandt de ændringer, der træder i kraft 1. juli 2017, er at:

 • Dagpengesatsen vil blive beregnet på baggrund af 12 måneders indtægt i stedet for de nuværende tre måneder. 
 • Reglerne om overskydende timer afskaffes. 
 • Udbetalingsperioden går fra det nuværende 4/5 uger til et månedsbaseret aconto-system. 

Du vil løbende kunne holde dig opdateret her på hjemmesiden og i vores nyhedsbreve, når ændringerne træder i kraft.

Se, hvornår ændringerne sker

Træder i kraft 2. januar 2017:

 • Ny fleksibel genoptjening af dagpengeretten  
 • Ny sats for dimittender og værnepligtige  
 • Afskaffelse af særregler for førtidspensionister  
 • Ophævelse af tvungen udmelding af a-kassen ved pensionsalderen (seniormedlemskab giver dog ikke ret til udbetaling af ydelser)  
 • Ret til dimittend-dagpenge ved uddannelser normeret til 18 måneder 

Træder i kraft 1. juli 2017:

 • Indkomstbaseret optjening af dagpengeret  
 • Beskæftigelseskonto opgøres og vises digitalt
 •  Beregning af dagpengesats ud fra 12 måneders indtægt  
 • Tilbagevendende karensdage ved lang uafbrudt ledighed  
 • Månedsbaseret dagpengesystem med acontoudbetaling  
 • Optælling af forbrug og optjening af rettigheder, vises for medlemmet digitalt i a-kassen og i Jobcentret  
 • Forbrug af dagpenge opgøres i timer  Automatisk "om-forsikring" af deltidsforsikrede, hvis de opfylder krav for fuldtidsforsikring  
 • Afskaffelse af reglerne om overskydende timer  
 • Delvis ændring af reglerne om supplerende dagpenge 

Træder i kraft senest den 1. juli 2019 og efter et folketingsvalg:

 • Harmonisering af reglerne om G-dage til to dage  
 • Supplerende dagpenge: Løbende genoptjening af retten med op til 12 ugers forlængelse 
Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback