Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Ny lov om klausuler giver ledere bedre vilkår

07. december 2015

Med ny lovgivning om klausuler i ansættelsen bliver det fremover lettere for den femtedel af landets ledere, der ansættes med en konkurrence- eller kundeklausul at tage sig bedre betalt for ulempen.

På torsdag forventes Folketinget at vedtage en ny lov om ansættelsesklausuler. Klausulerne begrænser medarbejderes muligheder for at skifte job og bruges typisk af arbejdsgivere, når de ansætter særligt betroede medarbejdere. Juridisk konsulent hos Lederne, Annette Bjørngaard Jensen, opfordrer ledere til at orientere sig om reglerne, hvis de præsenteres for klausuler, når de indgår kontrakter med nye arbejdsgivere efter 1. januar.

- Kort sagt kan man sige, at jo mere en arbejdsgiver fremover vil indskrænke sin medarbejders muligheder, jo mere koster det i form af kompensation. Den ændrede lovgivning skaber incitament for arbejdsgiverne til at vælge den mindst indgribende klausul i forhold til virksomhedens reelle beskyttelsesbehov, siger Annette Bjørngaard Jensen.

Vi mener, at den nye lovgivning lægger op til større omtanke fra virksomhedernes side i brugen af klausuler.

Annette Bjørngaard Jensen, juridisk konsulent hos Lederne

Ifølge Ledernes lønstatistik for 2015, der offentliggøres 14. december, har 14 procent af de adspurgte en konkurrenceklausul, der forbyder dem at tage arbejde hos en konkurrerende virksomhed. Seks procent har en kundeklausul, der betyder, at de ikke må ansættes hos en af kunderne, mens tre procent har en ansættelseskontrakt med en jobklausul. En jobklausul er en aftale mellem to arbejdsgivere om, at de ikke må ansætte hinandens medarbejdere eller en aftale indgået med en medarbejder med formålet at hindre eller begrænse lønmodtageres mulighed for at opnå opsættelse i en anden virksomhed. Tallene har stort set ikke ændret sig siden 2003.

LÆS OGSÅ: Magt er et vilkår for ledelse

Fremover gælder princippet, at jo længere en klausul gælder, jo højere skal kompensationen være. Samtidig indføres der en begrænsning på seks måneders gyldighed, hvis der er tale om en kombination af kunde – og konkurrenceklausuler.  Som udgangspunkt kan der fra 1. januar 2016 ikke længere indgås nye aftaler om jobklausuler, mens eksisterende aftaler om jobklausuler vil udløbe om fem år.

Som hovedregel mener vi, at ledere altid har en interesse i at forhandle vilkår om klausuler individuelt.

Annette Bjørngaard Jensen, juridisk konsulent hos Lederne

- Vi mener, at den nye lovgivning lægger op til større omtanke fra virksomhedernes side i brugen af klausuler. Ikke mindst fordi der fremover stilles større krav til udformningen af klausulen, for at den er gyldig, bl.a. skal der fremover være en skriftlig begrundelse, siger Annette Bjørngaard Jensen.

De nye regler vil gælde for klausuler, der bliver indgået efter 1. januar 2016. Hos Ledernes medlemsrådgivning lyder rådet til ledere, der præsenteres for et krav om klausul i ansættelsen, at de skal sørge for rådgivning og en kontraktgennemgang:

- Som hovedregel mener vi, at ledere altid har en interesse i at forhandle vilkår om klausuler individuelt. Der er ingen grund til at acceptere en standardformulering uden at forsøge at påvirke kontrakten i en mindre indskrænkende retning, siger Annette Bjørngaard Jensen.