Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Møder med distancemedarbejdere foregår ikke i et mødelokale

31. august 2015

For mange ledere kan der godt gå flere måneder imellem, at der bliver holdt møde ansigt til ansigt med de medarbejdere og ledere, som rent fysisk er placeret andetsteds i landet eller helt uden for Danmarks grænser. Til gengæld er der skruet op den virtuelle kontakt med distancemedarbejderne.

Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov og baseret på svar fra 3.061 ledere, har 50 procent af lederne med medarbejdere og ledere et andet sted inden for Danmarks grænser hver 14. dag eller hyppigere holder fysiske møder med medarbejderne/lederne. For de ledere, som har ansvar for medarbejdere og ledere placeret i udlandet, gælder det kun 17 procent, at de mødes med distancemedarbejderne i et mødelokale hver 14. dag eller oftere.

De ledere, som har ansvar for medarbejdere eller ledere i udlandet eller et andet sted i Danmark, skal fra starten gøre sig umage med at skabe frugtbare relationer og lære de pågældende at kende.

Heidi Linderod, ledelsesrådgiver hos Lederne

Typisk har lederne med distancemedarbejdere og -ledere fysiske møder med de pågældende en gang om måneden, og for lederne med medarbejdere og ledere uden for Danmarks grænser er frekvensen næsten lige så ofte kvartalsmøder. Hver 11. leder med medarbejdere i udlandet, ni procent, svarer i undersøgelsen, at de kan én gang om året har fysiske møder med distancemedarbejderne.

LÆS OGSÅ: Konference: "Global leadership - don't let complexity get in your way"

Til gengæld er der god gang i den virtuelle kontakt – for eksempel telefonsamtaler og e-mails. Over halvdelen af lederne er således hver dag i virtuel kontakt med sine distancemedarbejdere og -ledere, uanset om de er placeret inden for eller uden for Danmarks grænser.

- De forholdsvis sjældne fysiske møder er et vilkår, som både lederen og de personer, der refererer til lederen fra en fysisk placering langt væk, må acceptere og forsøge at forholde sig konstruktivt til. Mange virksomheder har skåret meget ned på rejsebudgetterne i takt med, at de teknologiske muligheder for kontakt er blevet mere og mere raffinerede. Og i de fleste tilfælde kan en telefonsamtale eller et videomøde være lige så godt til at udveksle informationer og holdninger som et møde, hvor man sidder ved siden af hinanden i et mødelokale, siger Heidi Linderod, ledelsesrådgiver hos Lederne.

LÆS OGSÅ: Hver tredje leder har medarbejdere, der sidder langt væk

Heidi Linderod pointerer, at de sjældne fysiske møder er én blandt mange årsager til, at lederne skal være særligt opmærksomme på at få skabt gode, tillidsfulde relationer til distancemedarbejderne.

- De ledere, som har ansvar for medarbejdere eller ledere i udlandet eller et andet sted i Danmark, skal fra starten gøre sig umage med at skabe frugtbare relationer og lære de pågældende at kende. Det gør det blandt andet nemmere at få kommunikationen til at fungere godt og uden misforståelser, siger Heidi Linderod, som mener, at mange ledere med distanceledelsesansvar undervurderer eller tager for let på betydningen af klar kommunikation.

Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres i september.