Mit Lederne

Nyheder

Minimer risikoen for rygtedannelser

27. december 2017

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: Når en stor forandring skal meldes ud, skal man sørge for, at alle medarbejdere får informationen hurtigt. 

I sidste uges dilemma på business.dk var den viceadministrerende direktør Leif i tvivl om, i hvor god tid han skal indkalde medarbejderne til et informationsmøde om en forestående organisationsforandring. Den administrerende direktør er blevet afskediget, og 30 arbejdspladser står til at forsvinde. Leif ser gerne, at så mange som muligt kan være til stede ved mødet, men han er samtidig bange for, at der opstår rygter blandt medarbejderne, hvis mødet varsles i for god tid.

Der kan nemt opstå rygter og spekulationer, hvis der går flere dage, fra man indkalder til et informationsmøde om en stor forandring til, at man fortæller, hvad der er på

Ledelsesrådgiver hos Lederne Birgitte Alstrøm

Ledelsesrådgiver hos Lederne Birgitte Alstrøm anbefaler, at man i disse situationer kun giver et kort varsel på nogle timer. Hun vælger dermed løsning nummer to.

- Der kan nemt opstå rygter og spekulationer, hvis der går flere dage, fra man indkalder til et informationsmøde om en stor forandring til, at man fortæller, hvad der er på færde. Samtidig skaber det stor utryghed – også hos medarbejdere, som måske slet ikke vil komme til at blive berørt af forandringen, siger Birgitte Alstrøm.

LÆS OGSÅ: Loyalitet handler om ikke at fastholde

Giver man et kort varsel, vil der dog altid være nogle, som ikke kan være til stede. Derfor anbefaler ledelsesrådgiveren, at man sørger for, at medarbejderne kan følge med live på video, og at de enkelte ledere også følger op på deres medarbejdere straks bagefter.

LÆS OGSÅ: Vellykkede ændringer på jobbet kræver respekt for vaner 

- Umiddelbart efter mødet skal videoen være tilgængelig for alle. Det gælder også eventuelle skriftlige materialer, for eksempel et nyt organisationsdiagram. Derudover har ledere en særlig rolle. De skal have overblik over, hvem der deltog og ikke deltog på informationsmødet og sikre, at alle i teamet har fået informationen. Samtidig kan lederen efterfølgende indkalde til et møde i teamet, hvor medarbejderne kan stille spørgsmål, foreslår Birgitte Alstrøm.

Sidste uges opfølgningsartikel