Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Medarbejdersamtaler inspirerer ledere til uddannelse

09. marts 2015

De årlige udviklingssamtaler med chefen og med medarbejderne har stor indflydelse på de lederudviklingsaktiviteter, som lederne på de danske virksomheder giver sig i kast med. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 6.006 ledere.

Ifølge undersøgelsen, som er udarbejdet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, peger 42 procent af lederne på den årlige udviklingssamtale med chefen som én af de faktorer, der har indflydelse på de seneste to års lederudvikling. Næsten lige så mange ledere, 36 procent, mener, at udviklingssamtaler med medarbejderne har påvirket valget af uddannelses- og udviklingsaktiviteter.

Ifølge uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen er det overraskende, at samtalerne med medarbejderne i så stor stil har indvirkning på ledernes udviklingsplaner.

- Som udgangspunkt finder jeg det rigtig positivt, at lederne lytter til og tager action på den feedback, de får fra medarbejderne. Helt konkret kan det for eksempel dreje sig om, at lederne vurderer, de kan blive endnu stærkere til at coache eller gennemføre en vanskelig samtale. Men det kan også direkte foranlediget af en medarbejdersamtale handle om, at lederne vil dygtiggøre sig i at forebygge stress eller håndtere travlhed på virksomheden, siger Thomas Christensen.

Fire ud af ti adspurgte ledere peger på, at nye ansvarsområder eller organisationsændringer spiller ind, når de kigger på listerne over lederuddannelses- og udviklingsmuligheder. Og 36 procent har sat kryds ved, at lederudviklingen udspringer af eget initiativ.

- Generelt er der en klar tendens til, at ledere selv skal sørge for at komme på skolebænken, når behovet opstår. Uanset, om den ønskede kompetenceudvikling er inspireret af en organisationsændring eller en snak, lederen har haft til den seneste MUS- eller LUS-samtale, sker der sjældent noget, hvis lederen ikke selv tager initiativ, understreger Thomas Christensen.

Ifølge undersøgelsen peger kun otte procent af de adspurgte ledere da også på, at initiativet til udvikling kommer fra den nærmeste leder.