Mit Lederne

Nyheder

Medarbejdere gode til at sige fra, hvis de har for travlt

25. september 2017

Danske virksomheder anno 2017 er kendetegnet ved en udpræget grad af hjælpsomhed, tillid og evne til at sige fra, hvis bunkerne på skrivebordet er blevet for høje. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne om stress, baseret på svar fra 1.018 ledere.

Ifølge undersøgelsen, som er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, vurderer næsten ni ud af ti ledere, 88 procent, at arbejdspladsen/virksomheden er kendetegnet ved, at man hjælper kolleger, der har for meget at lave – fordelt med 34 procent af lederne, som mener, det sker ”i nogen grad”, og 54 procent, som svarer ”i høj/meget høj grad”.

Evnen til at sige fra, inden korthuset vælter, har det tillige godt på de danske arbejdspladser og virksomheder. 87 procent af lederne pointerer således, at medarbejderne er gode til at sige fra, hvis de er pressede, og lige så mange angiver, at de som ledere tager en dialog med chefen, hvis afdelingen er presset.

Dialog og åbenhed er essentielt i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stress

Chefkonsulent i Ledernes arbejdsmiljøteam Signe Tønnesen Bergmann

Også på tillidsbarometeret er der plus. 93 af lederne svarer, at ledelsen i nogen eller høj/meget høj grad har tillid til medarbejdernes evne til at gøre arbejdet godt.

- I relation til forebyggelse af stress er det særdeles vigtigt, at medarbejderne oplever, at der fra ledelsens side er en grundlæggende tillid til, at de gør deres arbejde godt. Men tillid alene gør det ikke, hvis arbejdet bliver uoverskueligt eller for vanskeligt, og derfor er det mindst lige så vigtigt, at der dels er en vilje og en lyst til at hjælpe hinanden, mens også, at man som medarbejder finder det legitimt at sige fra, hvis arbejdsmængden eller tidspresset bliver for voldsomt, siger chefkonsulent i Ledernes arbejdsmiljøteam Signe Tønnesen Bergmann.

LÆS OGSÅ: Skal stressede medarbejdere sættes på deltid?

Stress ikke et tabu

Ifølge undersøgelsen er der en stor grad af åbenhed på de danske virksomheder, når det handler om at tale om stress. 71 procent af lederne svarer, at der på den pågældende arbejdsplads/virksomhed tales åbent om stress – fordelt med 33 procent, som vurderer, at det sker i nogen grad, og 38 procent, der svarer i høj/meget høj grad. De resterende 28 procent oplever ikke, at der tales åbent om stress.

LÆS OGSÅ: Forebyggelse af medarbejderes stress har topprioritet hos ledere 

- Hvis man som leder eller medarbejder ikke føler, at man kan snakke åbent om stress, er det et stort problem. Dialog og åbenhed er essentielt i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stress, og derfor er det positivt, at stress ifølge undersøgelsen på langt de fleste arbejdspladser ikke er et tabu. Desværre er der stadig knap tre ud af ti ledere, som oplever, at der ikke tales åbent om stress – og det er et problem. For det er vigtigt at sætte navn på stress, når eller hvis det bliver spottet, understreger Signe Tønnesen Bergmann.

Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres senere på efteråret.