Mit Lederne

Nyheder

Mangel på arbejdskraft skal på dagsordenen i kommunerne

13. november 2017

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er nu en så stor udfordring på de danske virksomheder, at det skal have høj prioritet ikke kun på landspolitiske agenda, men også i kommunerne. Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne peger ledere flere steder i landet på netop udfordringer med at tiltrække kvalificerede medarbejdere som et af de væsentligste områder, lokalpolitikerne skal tage fat på efter kommunalvalget.

Ifølge undersøgelsen, som er baseret på svar fra 4.788 ledere, mener 35 procent af de adspurgte, at folkeskolen er et af de tre områder, som politikerne rundt omkring i Danmark bør prioritere højst efter kommunalvalget. 31 procent af lederne vil gerne have ældrepleje højt op på dagsordenen, mens 30 procent peger på erhvervsudvikling – herunder at skabe bedre muligheder for iværksættere.

Mange virksomheder har meget store og akutte udfordringer med at besætte ledige stillinger, og det er tvingende nødvendigt, at disse udfordringer også i det kommunalpolitiske arbejde får meget højere prioritet.

Direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen

Lige efter skole, ældrepleje og erhvervsudvikling på ledernes ønskeliste til kommunalpolitikerne kommer tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til private virksomheder og offentlige institutioner, som 26 procent af de adspurgte ledere peger på. Og i dele af Danmark er udfordringerne med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft endnu højere prioriteret af lederne – blandt andet i Vestjylland, hvor emnet topper listen, og i Sydjylland, hvor emnet kommer ind som dét, næstflest ledere peger på.

 

- Det er som sådan ikke overraskende, at kommunale kerneopgaver som folkeskole og ældrepleje bliver udpeget som to af de områder, der også for de nyvalgte kommunalbestyrelser skal have fuld opmærksomhed. Mere bemærkelsesværdigt er det, at erhvervsudvikling – herunder bedre muligheder for iværksættere – og især tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft står så højt på ønskelisten, fastslår direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen.

 

LÆS OGSÅ: Trepartsaftale giver et klogere arbejdsmarked

 

- Mange virksomheder har meget store og akutte udfordringer med at besætte ledige stillinger, og det er tvingende nødvendigt, at disse udfordringer også i det kommunalpolitiske arbejde får meget højere prioritet. For eksempel bør kommunerne i højere grad, end tilfældet er nu, lære af hinanden. Der er blandt andet markante forskelle fra kommune til kommune på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, som er jobparate, og på hvor gode kommunerne er til at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet via Integrationsgrunduddannelsen (IGU), siger Henrik Bach Mortensen.

 

LÆS OGSÅ: Flere kommuner bør sætte turbo på IGU-aftaler

 

Han pointerer, at det langt fra kun er til specialiststillinger, virksomhederne og lederne p.t. har store udfordringer med at finde arbejdskraft. Der er således også store rekrutteringsproblemer, når det gælder eksempelvis rengørings- og butiksassistenter.

 

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.