Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Mandlige ledere skal gå forrest og holde længere orlov

12. september 2016

Lederne på de danske virksomheder skal være rollemodeller og vise, at en længere periode på fædreorlov ikke hæmmer karrieremulighederne. I dag glimrer den aktive familiefar ved sit fravær på det private arbejdsmarked, mener direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris.

I sidste måned deltog Bodil Nordestgaard Ismiris sammen med repræsentanter fra en række andre organisationer i et møde med minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby, hvor formålet var at drøfte, hvordan organisationerne kan hjælpe med at fremme fædres brug af orlov.

Ifølge en undersøgelse, Lederne foretog i 2013, har kun 26 procent af de mandelige ledere holdt mere end 14 dages barsel, og at der er et helt net af årsager i spil. Tilsyneladende er fædreorlov et lavinteresseområde blandt mandelige ledere, hvor knap en tredjedel ikke kender virksomhedens ordning på området.  Det er ærgerligt, fastslår Bodil Nordestgaard Ismiris.

- Debatten drukner i ”fædre-kvoter”og tvang. Vi bør i stedet berige debatten med de positive effekter, som opstår i kølvandet af fædres tidlige involvering. Det er væsentligt for barnets udvikling, selvværd og indlæring at have en maskulin omsorgsperson tæt på fra den spæde start. Det element kan moderen selvsagt ikke kompensere for, ligegyldigt hvor længe hun holder barsel, påpeger Bodil Nordestgaard Ismiris.

 LÆS MERE: Hjælp i  hjemmet styrker kvindernes karriere

Når netop ledere i stor stil vælger kun at være 14 dage hjemme sammen med deres barn, har det en negativ afsmittende effekt på medarbejderne

Direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Kræver kulturændring
Ellen Trane Nørby mener, at familierne skal have fleksibilitet til selv at fordele orloven, så den passer til den enkelte familie. Men det kræver, fastslog hun på mødet med organisationerne, en kulturændring på mange arbejdspladser, før fleksibiliteten bliver brugt. Derudover ligger der ifølge ministeren en udfordring i at udbrede kendskabet blandt fædre til deres rettigheder.

Bodil Nordestgaard Ismiris er helt enig i, at der er behov for så vel en kulturændring som mere information.

- Mange ledere har den opfattelse, at hvis de går på fædreorlov undergraver det deres karrieremuligheder på arbejdspladsen. Og når netop ledere i stor stil vælger kun at være 14 dage hjemme sammen med deres barn, har det en negativ afsmittende effekt på medarbejderne. Lederne, gerne helt op på direktionsniveau, skal være rollemodeller og gå foran: De skal selv prioritere at gå på længere orlov og dermed vise, at det ikke skader deres fremtidige karrieremuligheder. Og lederne skal samtidig gå i spidsen for at sikre, at alle mandlige medarbejdere har den fornødne viden om de gældende regler og vilkår, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

LÆS MERE: Ligestillingsminister mødes med de faglige organisationer om fædres orlov

Obligatorisk samtale om fædreorlov
Ledernes direktør opfordrer til, at virksomhederne indfører en obligatorisk fædreorlovs-samtale på linje med eksempelvis MUS- og sygefraværssamtaler.

Bodil Nordestgaard Ismiris pointerer, at udfordringerne med, at mænd i så begrænset omfang holder fædreorlov, også knytter sig til gængse kønsrollemønstre i hjemmene og blandt kvinderne.

- Ledernes undersøgelse fra 2013 viste blandt andet, at en væsentlig årsag til, at over halvdelen af lederne ikke holdt længere barsel, var, at moderen ønskede at holde mest muligt selv. Mændene skal således også kæmpe for deres orlov på hjemmefronten. Hvis vi skal have kvinderne til at bakke op om, at mændene prioriterer fædreorlov, er vi nødt til at berige den debat, der foregår i dag, med ny viden. Og vi er nødt til at blive bedre til at klæde fædrene på med gode argumenter, fastslår Bodil Nordestgaard Ismiris.