Mit Lederne

Nyheder

Løn er sjældent eneste motivationsfaktor

17. januar 2018

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: Det er bedst at vente med at tale om løn, til det er afklaret, om der et godt match mellem ansøgeren og virksomheden.

Lederen Troels var i sidste uges dilemma på business.dk til jobsamtale. Her bliver han spurgt ind til, hvad han tjener i sit nuværende job. Troels har ikke lyst til at svare på spørgsmålet. Blandt andet fordi den lave løn i hans nuværende job, er en af grundene til, at han ønsker at skifte. Han overvejer at stikke en hvid løgn og nævne et beløb, der er 5.000 kroner højere, end hvad lønnen i virkeligheden er.

Man kan godt tillade sig at sige, at man gerne vil vente med at tale om løn

Job- og karrierekonsulent hos Lederne Anne Nørskov Hellesøe

Det er en løsning, som job- og karrierekonsulent i Lederne, Anne Nørskov Hellesøe, forstår kan være fristende.

- Men det er som udgangspunkt altid en dårlig idé at starte en ny arbejdsrelation med en løgn, så det vil jeg ikke råde Troels til. Efter min mening hører snak om løn slet ikke til i den første samtale. Her skal ansøgeren og virksomheden afsøge, om de er et godt match for hinanden. Så man kan godt tillade sig at sige, at man gerne vil vente med at tale om løn. Også fordi løn sjældent er den eneste motivationsfaktor, når man som ansøger skal vurdere, om en stilling er attraktiv eller ej. For virksomheden er det også bedre at slå koldt vand i blodet og ikke lægge sig fast på et lønudspil, før man kan vurdere, hvilken værdi ansøgeren vil kunne bidrage til virksomheden med, pointerer Anne Nørskov Hellesøe.

LÆS OGSÅ: Værd at vide om test til jobsamtalen

Hun vælger derfor løsning nummer to og opfordrer desuden til, at Troels ved de senere lønforhandlinger har blik for den samlede lønpakke.

- Den bedste løn er en løn, som begge parter er tilfredse med. Og i den samlede pakke skal man også kigge på sådan noget som personalegoder, bonusordninger, om der er mulighed for hjemmearbejdsdage og så videre. Lønnen skal være fair, men man skal samtidig huske, at det sjældent alene er lønnen, der motiverer på den lange bane, fastslår Anne Nørskov Hellesøe.

LØSNINGSFORSLAG:

1. For at give et bedre udgangspunkt for en eventuel lønforhandling, angiver Troels en løn, der er ca. 5.000 kroner højere, end den er i virkeligheden.

2. Troels siger til  Jette, at han først vil tale om løn, når de er nået længere i ansættelsesprocessen.

3. Troels er ærlig. Han fortæller om sin løn, men understreger, at hans forventninger til det nye job også indebærer en markant lønstigning.

Sidste uges opfølgningsartikel