Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Lederuddannelse fører til ny ledelsesstil

21. marts 2016

Tre ud af fem ledere, som gennemfører Den Grundlæggende Lederuddannelse, vender tilbage til jobbet med en ændret ledelsesstil. Det fremgår af en ny evaluering af lederuddannelsen, som er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut.

Helt præcis 61 procent af de adspurgte ledere angiver i evalueringen, at de i "høj grad" eller "nogen grad" har ændret ledelsesstil efter at have gennemført Den Grundlæggende Lederuddannelse. Ledernes egen opfattelse bakkes op af ledernes chefer, som i evalueringen konkret peger på, at lederne i kølvandet på at have været på skolebænken i højere grad sætter sig igennem, byder ind med forslag på ledelsesniveau og bliver bedre til at lede situationsbestemt.

-At 61 procent af lederne har ændret ledelsesstil er et markant resultat, som understreger, at uddannelsen udvikler ledernes ledelsesfaglige kompetencer. Lederne, der har deltaget på uddannelsen, bliver blandt andet bedre til at kommunikere med forskellige mennesker, lede situationsbestemt og byde ind i ledelsessammenhænge, og det er alt sammen kompetencer, som gør dem gode til at agere i en foranderlig hverdag, hvor også ledelsesstilen i en vis grad bliver nødt til at være fleksibel, siger Marianne Rasmussen, chefkonsulent i Ledernes uddannelsesteam.

LÆS OGSÅ: Dør åben til nyt job for ledere på alle uddannelsesniveauer

Kun fem procent af de adspurgte ledere vurderer, at de "slet ikke" har ændret ledelsesstil efter at have gennemført Den Grundlæggende Lederuddannelse.

Evalueringen af Den Grundlæggende Lederuddannelse er finansieret af Undervisningsministeriet. Den er baseret på svar fra 1.020 ledere samt et udpluk af de pågældende lederes chefer.

At 61 procent af lederne har ændret ledelsesstil er et markant resultat, som understreger, at uddannelsen udvikler ledernes ledelsesfaglige kompetencer.

Chefkonsulent i Ledernes uddannelsesteam Marianne Rasmussen