Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledere tager stilling til medarbejderes personlige problemer

21. marts 2016

Det er en del af lederjobbet at forholde sig til medarbejdernes personlige problemer. Det fastslår to ud af tre ledere i en ny og endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 4.240 ledere.

66 procent af de adspurgte ledere erklærer sig enige i, at det er en del af deres arbejde at "tage stilling til medarbejdernes personlige problemer". 20 procent af lederne svarer, at de hverken er enige eller uenige i det synspunkt, mens hver ottende leder, 13 procent, ikke synes, man som leder skal forholde sig til medarbejdernes personlige problemer.

- Det er en vigtig skillelinje mellem dels personlige problemer, som kan indkredses til privatlivet, dels personlige problemer, der har indflydelse på medarbejderens udførelse af arbejdet og performance på arbejdspladsen. Er tilfældet det sidstnævnte, er jeg helt enig med flertallet af ledere i, at så skal man som leder absolut forholde sig til problemerne og skabe de bedste betingelser ved for eksempel i en periode aflaste at den pågældende medarbejder eller uddelegere nogle af medarbejderens arbejdsopgaver til andre, siger ledelsesrådgiver hos Lederne Heidi Linderod.

LÆS OGSÅ: Når indblanding er udtryk for omsorg

Hun betoner samtidig, at man som leder ikke skal løse medarbejdernes personlige problemer.

Lederen hverken kan eller skal påtage sig rollen som knuser af medarbejderens personlige problemer.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Heidi Linderod

- Det handler om at hjælpe medarbejderen i forhold til varetagelsen af jobbet, "skærme" vedkommende ved for eksempel at lette arbejdspresset i en periode og måske ændre den måde, arbejdet er organiseret i et team. Men lederen hverken kan eller skal påtage sig rollen som knuser af medarbejderens personlige problemer, fastslår Heidi Linderod.

LÆS OGSÅ: Medarbejderes usunde livsstil er en ledelsesopgave

Hvis der er tale om en decideret livskrise for medarbejderen – for eksempel dødsfald i nærmeste familie, skilsmisse eller alvorlig sygdom hos nærmeste familie – er det ifølge ledelsesrådgiveren vigtigt, at lederen af egen drift taler med medarbejderen og kommer med forslag til, hvordan medarbejderen organiserer og passer sit arbejde sideløbende med eksempelvis en skilsmisse.

Uanset hvad skal lederen være tæt på sine medarbejdere og vide, om problemerne er på et niveau, hvor det har fået eller risikerer at få indflydelse på medarbejdernes performance.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Heidi Linderod

- Der kan være stor forskel på, dels hvor robuste medarbejderne er, og dels i hvor høj grad de ønsker omverdens indblanding i personlige anliggender. Men uanset hvad skal lederen være tæt på sine medarbejdere og vide, om problemerne er på et niveau, hvor det har fået eller risikerer at få indflydelse på medarbejdernes performance, siger Heidi Linderod.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Den offentliggøres i sin helhed i april.

Se undersøgelse fra 2015 om lederansvar

af lederne vurderer, at tage en samtale med en medarbejder, der er svært overvægtig.

Se hele undersøgelsen