Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledere skal tale om stress i et "arbejdssprog"

29. maj 2017

Ledelse er en del af løsningen, når det handler om at forebygge og håndtere stress. Men hvor stopper og slutter personalelederens ansvar? I en ny artikel i Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag giver to deltagere i Ledernes og PFA’s Advisory table om stress og trivsel deres bud på personalelederens rolle.

Hvis vi ønsker at komme videre mod mere bæredygtige løsninger for stress og trivsel, er vi nødt til at tale om stress, mener ekstern lektor ved CBS og selvstændig konsulent Anders Raastrup Kristensen.

- Som personaleleder er man nødt til at tage ansvar for, at man rent faktisk har tid til personaleledelse, siger Anders Raastrup Kristensen.

LÆS OGSÅ: Syv ud af ti ledere har haft samtale med medarbejder om stress

Han peger på, at ledere og medarbejdere skal have viljen til at tale om stress og trivsel i det, han betegner som et ”arbejdssprog”.

- En måde at sige fra på er at tale om opgaverne i et arbejdssprog: Hvordan skal denne her opgave løses? Hvor lang tid tager det? Træk det ind i arbejdssproget, både så det bliver konkret, men også så man måske kommer uden om den samtale om stress, som mange ledere ikke bryder om, nemlig den de synes bliver alt for privat. Afklaring af opgaver er en måde at håndtere stress på, siger Anders Raastrup Kristensen.

Groft sagt skal arbejdsmiljø og trivselsprojekter ikke primært handle om trivsel, men om at arbejde med produktion for at skabe trivsel

Ekstern lektor ved CBS og selvstændig konsulent Anders Raastrup Kristensen

”Howdy” giver fælles sprog
Charlotte Lindebod, der er HR Business Partner hos Siemens, fortæller, at man i en af Siemens’ danske divisioner er begyndt at bruge app’en Howdy til at sætte trivsel på dagsordenen.  Via appen stilles hver medarbejder hver 14. dag fem spørgsmål om deres trivsel. Det tager under et minut at besvare spørgsmålene og bagefter fortæller Howdy resultatet, der kan aflæses i grønne, gule og røde zoner. Resultaterne er anonyme, men lederne får et månedligt overblik over trivslen i deres afdeling.

- Fordelen ved den her måde at måle på er, at vores ledere kan invitere til dialog om det, der måske ellers kan være svært at tale om, eller det vi kun har på fornemmelsen. For os er Howdy en måde at forebygge på. Vi har fået et fælles sprog, og man kan nu gå til sin leder og få en dialog med udgangspunkt i ”jeg er gul på Howdy,” siger Charlotte Lindebod.

LÆS OGSÅ: Kollegaer gør en forskel for trivsel på jobbet 

Lederen kan ikke løse alt
De to deltagere i Lederne og PFA’s Advisory table er dog enige om, at lederne ikke kan løse alle problemer relateret til stress og trivsel.

Personalelederne bliver selv stresset, hvis de bliver pålagt hele ansvaret for stress, påpeger Anders Raastrup Kristensen. Han opfordrer derfor til, at både ledere og medarbejdere bliver mere bevidste om deres egen selvledelse i form af opgaveforståelse, prioriteringer, tilvalg og fravalg. Ledere skal have mere fokus på ledelse af produktion og tale med medarbejderne om deres selvledelse.

- Groft sagt skal arbejdsmiljø og trivselsprojekter ikke primært handle om trivsel, men om at arbejde med produktion for at skabe trivsel. Derfor er vi nødt til at tale åbent om produktivitet og stress, men i et sprog der har fokus på opgaver og produktivitet, siger Anders Raastrup Kristensen.