Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Ledere skal give plads til idérige medarbejdere

29. juni 2015

Lederne på de danske virksomheder kan blive endnu bedre til at slippe tøjlerne og give plads til og anerkende medarbejdernes idérigdom. Det fastslår Ledernes rådgivningschef Niels Henriksen på baggrund af en ny undersøgelse fra Lederne, der offentliggøres i dag.

Ifølge undersøgelsen, der er baseret på svar fra 2.088 ledere og 1.509 medarbejdere, er der lidt delte meninger om, hvem der kan bryste sig af at komme med flest forslag og ideer til, hvordan arbejdsopgaverne i teamet skal løses. 78 procent af lederne mener, at de selv i høj/meget høj grad bidrager med forslag og ideer, og 70 procent af lederne mener i høj/meget høj grad også, at medarbejderne skal roses for at komme med bud på, hvordan opgaverne i teamet skal løses. Når medarbejderne svarer på samme spørgsmål, er de enige, når det gælder deres egen og kollegernes idérigdom, mens kun 22 procent vurderer, at den nærmeste leder kommer med flest forslag og ideer.

Det er vigtigt at skabe en kultur, hvor medarbejderne tør komme frem med deres tanker til nye måder at gøre tingene på.

Niels Henriksen, rådgivningschef hos Lederne

Til gengæld er der bred enighed blandt ledere og medarbejdere om, at ansvaret for at arbejdsopgaverne bliver løst effektivt og professionelt, ligger hos ledelse og medarbejdere i fællesskab. Dét synspunkt bakker 74 procent af lederne og 56 procent af de adspurgte medarbejdere op om.

- Det overrasker mig ikke, at ledere og medarbejdere ser lidt forskelligt på, hvem der føder de fleste ideer. Langt vigtigere – og meget glædeligt – er undersøgelsens dokumentation af, at medarbejderne på de danske virksomheder i meget stor stil ønsker at bidrage konstruktivt med ideer til, hvordan arbejdet bliver udført bedst muligt, siger rådgivningschef Niels Henriksen.

LÆS OGSÅ: Både direktiver og dialog vinder frem på ledelsesgangen

Ideer skal anerkendes og belønnes

Niels Henriksen understreger, at mange ledere kan blive endnu bedre til at tage imod medarbejdernes løsningsforslag og kreative ideer.

- Under den økonomiske krise har vi set en tendens til topstyring i mange virksomheder, og der har været lagt låg på mulighederne for nytænkning. Men nu, hvor vi er på den anden side af krisen, vil jeg opfordre lederne til at slippe tøjlerne og give mere plads til medarbejdernes ideer. Det er vigtigt at skabe en kultur, hvor medarbejderne tør komme frem med deres tanker til nye måder at gøre tingene på. Det er vigtigt, at lederne sørger for at give grundig feedback på og anerkendelse af de indkomne forslag samt besked om, hvilke forslag der arbejdes videre med, og hvornår de kan realiseres. Og endelig er det i høj grad vigtigt, at lederne passer på med ikke selv at tage æren for nye ideer og tankegange, som rent faktisk kommer fra medarbejderne, siger Niels Henriksen.

LÆS OGSÅ: Ledere vil blive bedre til at inspirere og kommunikere

Den nye undersøgelse, som har titlen "Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar", er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

Se undersøgelsen

af lederne mener, at det er et ledelsesansvar, at deres direkte medarbejderes arbejdsopgaver og ansvar er klart definerede. Det mener kun hver tredje medarbejder.

Se hele undersøgelsen

Viden om ledelse banner