Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledere skal genvinde kontrollen over deres budskaber

10. juli 2017

Når ledere formidler budskaber og beslutninger vil de ofte kommunikere ud fra en bestemt vinkel. Problemet er, at de ofte vælger vinklen intuitivt og dermed mister kontrollen over kommunikationen. To retorikere har samlet de mest udbredte ledervinkler i et katalog, der skal hjælpe ledere til at vinkle deres budskaber mere bevidst.

- Har man ikke en klar vinkel, vil man slippe kommunikationen løs hos modtagerne, der får mulighed for at lægge deres egne vinkler ned over budskabet; og vælger man en vinkel, der opfattes som uvedkommende eller uvelkommen, risikerer man, at modtagerne distancerer sig fra budskabet, skriver ekstern lektor i retorik ved KU, Christina Pontoppidan, og lektor i retorik ved RUC, Jonas Gabrielsen, i en ny artikel i Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Ledere kommunikerer med mange forskellige interessentgrupper hver dag, og det kræver, at de tilpasser deres kommunikation og er bevidste om den. Ifølge retorikerne vinkler ledere dog ofte budskaber mere intuitivt end systematisk. Derfor bør ledere rette blikket mod den gren af retorikken, der kaldes topik. Topik er afledt af det græske ord for ”sted,” som kan oversættes til vinkel. De retorikere har udarbejdet et såkaldt ”topoikatolog” til ledere med en oversigt over mulige vinkler.

- Kataloget består af to dimensioner – eller vinklingsspor, som vi vælger at kalde det. Det vandrette vinklingsspor indfanger de forskellige temaer, lederen kan vælge at fokusere på i sin kommunikation. Det lodrette vinklingsspor indfanger de forskellige niveauer, ledere kan betragte hvert tema ud fra. Det lodrette vinklingsspor fokuserer på, hvem tiltaget er et gode for, mens det vandrette spor fokuserer på, hvorfor tiltaget er et gode for dem, skriver Christina Pontoppidan og Jonas Gabrielsen.

I kommunikationssammenhæng er fokus en dyd, og kommunikerer man ud fra flere forskellige vinkler, vil det alt andet lige bidrage til at sløre fokus

Ekstern lektor i retorik ved KU, Christina Pontoppidan, og lektor i retorik ved RUC, Jonas Gabrielsen

Ledere skal ofte navigere mellem mange forskellige interessenter. Det lodrette vinklingsspor kortlægger de interessentniveauer, som man kan betragte en beslutning ud fra.

- Men i kommunikationen af beslutningen er det afgørende, at man vinkler budskabet ved at afgøre, hvilket niveau man vil forklare og eventuelt forsvare beslutningen ud fra, skriver de.

LÆS OGSÅ: Ledere skal stille spørgsmål til deres spejlbillede

I det vandrette spor arbejder man med hvilke temaer, der kan bruges til at forklare fordelene ved en given ledelsesbeslutning. Det vil imidlertid svække kommunikationen, hvis man bringer for mange temaer i spil på én gang.

- I kommunikationssammenhæng er fokus en dyd, og kommunikerer man ud fra flere forskellige vinkler, vil det alt andet lige bidrage til at sløre fokus, skriver Christina Pontoppidan og Jonas Gabrielsen.

Tanken er ifølge de retorikere, at de to spor skal kombineres, så et givent niveau parres med et givent tema.

- Det demonstrerer lydhørhed og respekt, hvis lederen formår at tale sig ind i forskellige målgruppers verdener ved at adressere problemstillinger på det niveau og ud fra det tema, som optager gruppen, fastlår Christina Pontoppidan og Jonas Gabrielsen.

Læs mere