Mit Lederne

Nyheder

Ledere skaber kultur for fædreorlov

06. november 2017

Danske mænd tager mindre barsel end mænd i de andre nordiske lande. Det betyder, at samfundet, virksomhederne og familierne går glip af store gevinster. En ny film fra Lederne sætter fokus på, hvem der har ansvaret for, at flere mænd i fremtiden tager fædreorlov, og hvilken rolle ledere spiller i at fremme fædres brug af orlov.

I den nye film på Lederne.dk taler vært Adam Duvå Hall med ligestillingsminister Karen Ellemann, viceadministrerende direktør i Lederne Bodil Nordestgaard og lederen Rasmus Nørlem Sørensen for at finde ud af, hvor man kan placere ansvaret for, at få mænd tager orlov med deres børn.

Karen Ellemann mener, at danske mænd generelt mangler viden om deres muligheder for at tage orlov.

- Jeg tror helt grundlæggende, at fædre skal have en solid viden om, hvilke muligheder der er. Jeg vil starte en kampagne, der simpelthen skal have overskriften ”Aktion Fars Orlov”, fordi jeg synes, at det er ret vigtigt, at fædre kommer på banen i deres små børns liv, siger Karen Ellemann.

Først og fremmest handler det om, at man hjemme i familierne gør sig klart, hvad det er, man vil. Det er dér, det hele starter.

Viceadministrerende direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Adam Duvå Hall spørger ind til, hvordan fædre får mødre til at afgive noget af orloven til fædrene.

- Enhver nybagt mor vil det bedste for sit barn, og når undersøgelser tydeligt dokumenterer, at det også er vigtigt for et lille barn at få skabt nogle stærke bånd til deres far - helt ærligt - så tror jeg godt, man kan blive overbevist om, at det her må vi finde ud af at dele. Det her med at dele orloven er indlysende en win-win både for mor, far, barn og så sandelig også for virksomhederne, siger Karen Ellemann.

LÆS OGSÅ: Bedre arbejdsvilkår for alle kan få flere kvinder til tops

Problematisk at mandlige ledere nedprioriterer fædreorlov
Viceadministrerende direktør i Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris peger på om, at ansvaret, for at flere fædre tager forældreorlov, er fordelt på flere steder.

- Først og fremmest handler det om, at man hjemme i familierne gør sig klart, hvad det er, man vil. Det er dér, det hele starter. Men så er der selvfølgelig også nogle strukturer i samfundet, der gør, at man enten kan begrænse eller befordre fædres brug af orlov. Når vi kan se i vores undersøgelser, at de mandlige ledere ikke prioriterer barsel, i hvert fald ikke mere end de her 14 dage, så synes vi, at det er problematisk. For ledere er jo rollemodeller, og alt, hvad de gør, bliver aflæst af medarbejderne. Så når de ikke tager barsel, sender de et kedeligt signal om, hvad der er legitimt og ikke legitimt på arbejdspladsen, siger hun.

LÆS OGSÅ: Mandlige ledere holder kun kort barsel

Lederen Rasmus Nørlem Sørensen har taget barsel med begge sine børn. For ham handlede det både om at få et tæt forhold til sine børn og en mere ligeværdig rolle i forældreskabet. På hans arbejdsplads var der også et ønske om at skabe en god kultur for fædreorlov.

- Som alle ledere gør i hverdagen tænker jeg strategisk og træffer nogle valg, der skal holde i mange år, og det kan man også gøre i forhold til barsel. Det handler om at etablere en kultur. Børnene bliver hurtigt større, og der er ikke noget tabt ved at tage de der tre måneder og 12 sygedage, der dumper ind i løbet af en almindelig spædbarnsperiode, siger Rasmus Nørlem Sørensen.

SE VIDEOEN HER