Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledere siger nej til kontant belønning for lavt sygefravær

13. februar 2017

Det er en vigtig ledelsesmæssig opgave at nedbringe sygefraværet, fastslår 95 procent af lederne på de danske virksomheder. Men kun knap hver fjerde leder mener, at afdelingen eller den enkelte medarbejder skal have en kontant belønning for et lavt sygefravær. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne.

Ifølge undersøgelsen, der er baseret på svar fra 1.373 ledere i primært den private sektor, erklærer 24 procent af de adspurgte ledere sig enige eller delvis enige i, at afdelingen eller teamet skal have en kontant belønning, hvis sygefraværet er lavt. 54 procent af lederne synes ikke, det er en god idé.

Er der udfordringer i virksomheden med stort sygefravær, enten blandt enkelte medarbejdere eller hele teams, kræver det en bred og systematisk fraværsindsats fra ledelsens side

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen

Svaret er nogenlunde enslydende, når lederne svarer på, om man skal belønne den enkelte medarbejder med kroner og øre, hvis antallet af sygedage er minimalt. Her siger 23 procent af lederne, at de er enige eller delvis enige i, at det er en god løsning, mens 59 procent af lederne ikke bifalder individuel belønning for lavt sygefravær.

Endnu færre ledere, 15 procent, synes, at de selv som ledere skal belønnes kontant, hvis deres medarbejdere har et lavt sygefravær, mens 62 procent takker nej.

Kan ikke købe sig til lavt fravær

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen glæder sig over, at næsten samtlige adspurgte ser nedbringelse af sygefraværet som en vigtig del af ledelsesopgaven, og han har samtidig stor forståelse for, at kun knap hver fjerde helt eller delvis mener, at lavt fravær skal udløse betaling ved kasse 1.

- Jeg skal ikke kunne afvise, at belønningsordninger – enten i form af kontanter eller gaver – som ét blandt flere tiltag kan have en kortvarig positiv effekt på sygefraværet, men jeg mener ikke, at man kan købe sig til et vedvarende lavt sygefravær. Helt grundlæggende synes jeg, det er betænkeligt, hvis man fra virksomhedens side føler sig nødsaget til at give særlige pengebeløb eller gaver oveni lønnen som tak for, at medarbejderne eller for den sags skyld lederne møder op på jobbet, siger Lars Andersen.

LÆS OGSÅ: Overvejer din virksomhed at ansætte en medarbejder i fleksjob

- Er der udfordringer i virksomheden med stort sygefravær, enten blandt enkelte medarbejdere eller hele teams, kræver det en bred og systematisk fraværsindsats fra ledelsens side, hvor man blandt andet skal indkredse, om der er særlige årsager til det høje fravær, pointerer Ledernes arbejdsmiljøchef.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.