Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Ledere siger nej tak til privat omgang med chef og medarbejdere

16. november 2015

Det er mere undtagelsen end reglen, at lederne fra de danske virksomheder efter arbejdstid sidder på en café med den nærmeste chef eller kommer til middag lørdag aften hjemme hos en medarbejder. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 1.036 ledere.

I undersøgelsen bliver lederne blandt andet spurgt, hvilke kolleger de omgås med privat. Kun seks procent svarer ”ja” til, at de ses privat med den nærmeste chef, og 11 procent hygger sig i ny og næ uden for arbejdstiden med medarbejdere eller underordnede ledere. Det sker lidt oftere, at ledere omgås privat med en eller flere ligestillede lederkolleger: Den konstellation nikker 18 procent af de adspurgte ledere genkendende til.

Vælger man som leder at ses privat med kolleger, er det en god idé at være åben omkring, hvad den fælles interesse – for eksempel at gå til fodboldkampe eller i biografen sammen – er, så der ikke dannes myter på arbejdspladsen.

Flemming Andersen, ledelsesrådgiver hos Lederne

- Langt de fleste ledere er meget bevidste om deres professionelle rolle som leder. Det betyder, at de er varsomme med at have private relationer til chefer, lederkolleger og medarbejdere. Som leder er man nødt til at være bevidst om, at der i yderste konsekvens kan opstå en situation, hvor lederen eksempelvis har haft en medarbejder til middag lørdag aften og herefter skal afskedige den samme medarbejder mandag morgen. For at undgå den slags situationer, hvor der kan blive sat spørgsmålstegn ved lederens professionelle dømmekraft, skal lederen være meget bevidst om, hvordan og med hvem vedkommende omgås privat, især hvis der en magtrelation som mellem en leder og en medarbejder, siger ledelsesrådgiver Flemming Andersen fra Lederne.

LÆS OGSÅ: Data om medarbejderne kan blive guld værd

Flemming Andersen tilføjer, at vælger man som leder at ses privat med kolleger, er det en god idé at være åben omkring, hvad den fælles interesse – for eksempel at gå til fodboldkampe eller i biografen sammen – er, så der ikke dannes myter på arbejdspladsen.

Det kan blandt andet være en fordel, at lederen deler private udfordringer som f.eks. familieproblemer eller sygdom med sine lederkolleger eller chef, fordi de så bedre kan støtte op om eller aflaste lederen på jobbet, hvis det senere bliver nødvendigt.

Flemming Andersen, ledelsesrådgiver hos Lederne

Mens det er sparsomt med de private visitter hos chef, lederkolleger og medarbejdere, bruger lederne i stor stil lederkollegerne til at sparre med om arbejdet og i et vist omfang også til uformel dialog af mere privat karakter.

Ifølge undersøgelsen bruger over halvdelen af lederne, 52 procent, i høj/meget høj grad lederkolleger til at sparre om personalemæssige udfordringer, og næsten lige så mange, 49 procent, taler med lederkolleger om faglige udfordringer. 29 procent har i høj/meget høj grad uformel dialog af privat karakter med lederkolleger.

LÆS OGSÅ: Undersøgelse fra 2014: Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning

- Lederjobbet opleves af mange som ensomt, og i det lys er det glædeligt at konstatere, at en stor andel af lederne gør brug af lederkolleger til at sparre om de løbende udfordringer på jobbet. At der også er en del ledere, som har mere uformel dialog af privat karakter med lederkollegerne, er godt. Det kan blandt andet være en fordel, at lederen deler private udfordringer som f.eks. familieproblemer eller sygdom med sine lederkolleger eller chef, fordi de så bedre kan støtte op om eller aflaste lederen på jobbet, hvis det senere bliver nødvendigt, pointerer Flemming Andersen.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov og offentliggøres i sin helhed i begyndelsen af 2016.

Ny undersøgelse