Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledere oplever kun sjældent sager om sexchikane

02. maj 2016

Det er kun i sjældne tilfælde, at lederne på de danske virksomheder oplever medarbejdere eller ledere udøve sexchikane på jobbet. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne om psykisk arbejdsmiljø baseret på svar fra 1.927 ledere.

Ifølge undersøgelsen, som er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, har ingen af de adspurgte ledere "i adskillige tilfælde" oplevet medarbejdere eller ledere udøve sexchikane over for en anden medarbejder eller leder inden for de seneste to år. Fem procent af de adspurgte har i "enkelte tilfælde" oplevet, at en medarbejder udøvede sexchikane, mens tre procent har oplevet det i "enkelte tilfælde" med en leder i den chikanerende rolle.

Langt hovedparten af de medvirkende ledere i undersøgelsen, henholdsvis 94 og 96 procent, svarer "nej, aldrig" til, at de har oplevet enten en medarbejder eller en leder udøve sexchikane på arbejdspladsen inden for de seneste to år.

Det tyder på, at ledere og medarbejdere generelt er gode til at have en ordentlig omgangstone og sige fra, hvis der er problemer med seksuel chikane.

Chefkonsulent hos Lederne Signe Tønnesen Bergmann

- Det er særdeles alvorligt, når en person bliver udsat for seksuel chikane på jobbet, og i det lys er det positivt, at tallene i undersøgelsen ser ud, som de gør. Det tyder på, at ledere og medarbejdere generelt er gode til at have en ordentlig omgangstone og sige fra, hvis der er problemer med seksuel chikane. Men det er samtidig vigtigt at slå fast, at denne undersøgelse kun fokuserer på den seksuelle chikane, der sker mellem kolleger og ledere på arbejdspladsen. Der bliver ikke spurgt til seksuel chikane fra kunder, klienter og borgere, og vi véd fra andre undersøgelser, at der for eksempel i plejesektoren og i hotel- og restaurationsbranchen har været problemer med sexchikane. Dén form for seksuel chikane skal også tages alvorligt, understreger chefkonsulent hos Lederne Signe Tønnesen Bergmann.

LÆS OGSÅ: Ingen mobning på syv ud af ti virksomheder

De adspurgte ledere i undersøgelsen er delt i tre nogenlunde lige store grupper, når de svarer på, hvem der har ansvaret for at håndtere sexchikanesager professionelt og effektivt. 29 procent svarer, at ansvaret ligger hos ledelse og medarbejdere i fællesskab, 26 procent mener, det er et ledelsesansvar, mens 25 procent sender stafetten til ledelse, HR-afdeling og medarbejdere i fællesskab.

Undersøgelsen viser også, der kun på otte procent af arbejdspladserne er gennemført konkrete indsatser for at forebygge og håndtere seksuel chikane inden for de seneste to år. 25 procent af lederne oplyser, at arbejdspladsen har en politik eller retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sexchikane.

Seksuel chikane er tabubelagt og kan være svært at tale om, samt at grænserne for, hvad der bliver opfattet som sexchikane, kan være meget forskellige.

Chefkonsulent hos Lederne Signe Tønnesen Bergmann

-Det er vigtigt, at ledelsen sender et klart signal om, at sexchikane på arbejdspladsen er uacceptabelt. Der skal være klart udmeldte rammer, så alle kender deres handlemuligheder og ved, at de har ledelsens opbakning, hvis de oplever sexchikane. Det er samtidig vigtigt at have for øje, at seksuel chikane er tabubelagt og kan være svært at tale om, samt at grænserne for, hvad der bliver opfattet som sexchikane, kan være meget forskellige. Derfor er det som oftest en god idé, at lederne søger råd og vejledning, hvis de skal håndtere denne type sager, siger Signe Tønnesen Bergmann.

Sexchikane kan være alt fra et klap bagi over deling af pornografiske billeder til en sjofel vittighed. Det defineres som en seksuel handling, som den, der bliver udsat for handlingen, ikke ønsker og finder ubehagelig.

Hele Ledernes nye undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø bliver offentliggjort i slutningen af maj.