Mit Lederne

Nyheder

Ledere har ansvar for dialog om kompetencer

18. oktober 2017

OPFØLGNING PÅ UGENS DILEMMA: Det kræver planlægning og dialog at sikre, at medarbejderes kompetencer følger med tiden.

I sidste uges dilemma på business.dk var autoværkstedsejeren Jeppe i knibe. Ny teknologi i bilerne har betydet, at arbejdsgangene på værkstedet har ændret sig markant. Jeppe ved, at det er medarbejdere med digitale færdigheder, der vil skabe mest værdi for forretningen i fremtiden. Han har imidlertid to seniormedarbejdere, der ikke har de fornødne digitale kompetencer. Han overvejer at afskedige dem.

Ifølge ledelsesrådgiver hos Lederne Birgitte Alstrøm er det et meget tidstypisk dilemma.

- Kravene til, hvad medarbejdere skal kunne i de traditionelle håndværksfag, er under stor forandring. Der er efterspørges nye færdigheder, mens andre kompetencer bliver mindre væsentlige, siger hun.

Jeppe har som leder ansvar for løbende at tale med sine medarbejdere

Ledelsesrådgiver hos Lederne Birgitte Alstrøm

Tilbud om efteruddannelse og opkvalificering er ifølge Birgitte Alstrøm et oplagt svar, men ledere skal sørge for at sikre sig, at medarbejderne også har interesse for det.

- Mange er sandsynligvis gået ind i jobbet, fordi de interesserede sig for selve håndværket, og for nogle er det en stor udfordring at omstille sig til en ny måde at arbejde på. Jeppe skal vurdere, om medarbejderne vil kunne tilegne sig den nødvendige viden og afdække, om de to medarbejdere har interesse for at blive efteruddannet, mener Birgitte Alstrøm.

LÆS OGSÅ: Vellykkede ændringer på jobbet kræver respekt for vaner

Ledere og medarbejdere bør desuden altid løbende have en dialog om arbejdets indhold og udførelse.

- Jeppe har som leder ansvar for løbende at tale med sine medarbejdere. Jeppe skal sammen med de to medarbejdere lægge en karriereplan og undersøge, hvor i arbejdet deres nuværende kompetencer kommer bedst i spil, og hvor det er nødvendigt, at de tilegner sig ny viden. Disse medarbejdere har været ansat i lang tid og har sandsynligvis meget at bidrage med. Derfor er det bedst for både dem og forretningen, hvis Jeppe finder en løsning, hvor de ikke bliver afskediget, fastslår Birgitte Alstrøm og peger på løsning nummer 1.

Sidste uges opfølgningsartikel