Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledere går forrest ad den sunde sti

13. marts 2017

Fire ud af fem ledere synes, at det hører med til lederjobbet at gå foran og benytte sig af de sundhedsordninger, virksomhederne tilbyder. Samtidig mener en tilsvarende andel af lederne, at sundhed bør være et fast element i virksomhedernes personalepolitik. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne.

81 procent af de i alt 1.373 adspurgte ledere erklærer sig i en ny undersøgelse ”enige” eller ”delvist enige” i, at ledere selv bør benytte sig af virksomhedernes sundhedstilbud.

Undersøgelsen, der er lavet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, viser også, at flere end otte ud af ti ledere mener, at sundhed skal være en fast del af virksomhedernes personalepolitik.

Man er allerede i kraft af lederjobbet forpligtet til at forvalte og udleve sin virksomheds værdier og holdninger

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen

- At så mange ledere ønsker at gøre sundhed til en del af virksomhedernes personalepolitik er et bevis på, at sundhed ses som et middel til at nå forretningsmæssige mål.  Ledere har fået øjnene op for, at det forretningsmæssigt giver god mening for virksomheder at gå ind og understøtte medarbejdernes sundhed og trivsel. Man gør det for at øge produktiviteten, nedbringe sygefraværet og øge tilfredsheden blandt medarbejderne, siger arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Markant overvægt kan blokere for nyt job

Han peger på, at det er rigtigt set af lederne, når de erklærer sig enige i, at de selv må gå forrest og tage del i sundhedsordningerne.

- Som leder er man rollemodel. Man er allerede i kraft af lederjobbet forpligtet til at forvalte og udleve sin virksomheds værdier og holdninger. Når virksomheden har et mål om at fremme sundhed og trivsel blandt ledere og medarbejdere, skal man som leder aktivt og engageret bakke op om det, siger Lars Andersen.

Opbakning i både ord og handling
Han understreger, at det ikke handler om, at man som leder nødvendigvis skal løbe  hele eller halve maraton og tabe overflødige kilo. Det handler mere om at tænke sundhed og trivsel ind i sine ledelsesmæssige beslutninger og selv vise vejen ved at være en aktiv medspiller i de initiativer, som virksomheden tager på området.

- Lederen skal støtte op om initiativerne, og det er utrolig vigtigt, at det bliver gjort i både ord og handling. For eksempel er det et skidt signal, hvis man som leder ofte springer frokosten over eller spiser den ved computeren, fordi man har travlt, pointerer Lars Andersen.

FRA SAMME UNDERSØGELSE: Medarbejderes usunde livsstil er ikke en privat sag

Hvis virksomheden har indført frivillig motion i arbejdstiden, mener Lars Andersen, at lederen skal tage del i det og ad den vej motivere andre til at gøre det samme.

- Er det noget, som foregår efter arbejdstid, hvis nogen for eksempel har startet en løbeklub, må det være op til den enkelte leder at vurdere, om det er noget, man har lyst og tid til. Men man bør dog altid støtte op ved at tale positivt om initiativet, fastslår Lars Andersen.