Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ledere er bange for at lede

14. november 2016

Idealet om den involverende leder har en slagside. Ledere er blevet bange for at lede, og de tør ikke at gå forrest og tage ledelsesopgaven på sig. Så klart er budskabet fra organisationspsykolog Morten Novrup Henriksen i en ny artikel i Ledernes elektroniske tidsskrift Ledelse i Dag.

Aldrig før har ledere været så veluddannede i ledelse, og de fleste ledere ved rigtig meget om ledelse. Men hvorfor er det, at vi gang på gang observerer ledere, der ikke er visionære, ikke sætter retning, ikke går ind i konflikter, giver feedback eller udfordrer sin ledelsesgruppe?

De spørgsmål satte organisationspsykolog Morten Novrup Henriksen sig for at få besvaret.  Igennem sin undervisning på masteruddannelsen i offentlig ledelse ved SDU har han spurgt en lang række ledere om, hvad der afholder dem fra at gøre dét, de egentlig godt ved, at de bør gøre.

- Ledere fremstår i den offentlige diskurs som ambitiøse, handlekraftige og selvsikre. Så hvad er problemet? Svaret er frygt. Når vi som mennesker ikke agerer ud fra vores gode dømmekraft, er det fordi, vi ikke er villige til at stå i det ubehag og den usikkerhed, der er forbundet med at gøre det. Frygten afholder ledere fra at stå frem og tage ansvar, skriver Morten Novrup Henriksen.

LÆS OGSÅ: Profil af fremtidens faglige leder

"Management by fear” er et skræmmebillede, vi konstant bruger til at argumentere for de mere involverende ledelsesstile. Problemet, som jeg ser det, er, at der er opstået en ”fear of management” i stedet

Organisationspsykolog Morten Novrup Henriksen

Han fremhæver fem ting, som ledere ifølge et dansk studie frygter allermest.

1. At træffe beslutninger på et usikkert grundlag
2. At opsige medarbejdere
3. At fremstå ufølsom og magtsyg
4. At kritisere medarbejdere
5. At blive afsløret i at være uvidende

Morten Novrup Henriksen peger på, at hele den systemiske og anerkendende bølge, hvor lederen skal engagere, motivere, involvere og distribuere, gør, at lederne ikke tør gå forrest og sætte retning. Lederne kritiseres for ikke at involvere nok. Alle vil gerne høres hele tiden, skriver han.

Viden skal omsættes til praksis
- ”Management by fear” er et skræmmebillede, vi konstant bruger til at argumentere for de mere involverende ledelsesstile. Problemet, som jeg ser det, er, at der er opstået en ”fear of management” i stedet. Ledere frygter at virke tromlende og kritiserende. Ledere frygter at tage ledelse på sig og stå i den indbyggede asymmetri, som er et grundvilkår i ledelse,” skriver organisationspsykologen.

Han slår fast, at mange ledere har rigelig viden om ledelse og er helt klar over, hvad de bør gøre, men at mange har ikke modet til at få omsat deres viden til praksis.

LÆS OGSÅ: Ledelsesretten hvad skal vi stille op med den

- Der er brug for, at ledere udvikler et større mod i deres ledelse. Mod til at sætte retning, mod til at gå ind i konflikter, mod til at stille krav og udfordre. Dette kan kun lade sig gøre, hvis lederen tør komme i kontakt med sin frygt og erkende de følelser, der er på spil, og som påvirker deres adfærd og ledelsesstil. Og at de kan udvikle det mod, der skal bygge bro over kløften mellem viden og handlinger, pointerer Morten Novrup Henriksen.